DJ duo erkent onjuiste belastingaangiften

In 2018 kwam het DJ duo W&W (Willem van Hanegem en Ward van der Harst hierna: W&W), in beeld in een lopend strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op een belastingadviseur en zijn cliënten. In hun belastingaangiften 2015-2017 stelden W&W niet in Nederland woonachtig te zijn evenals niet in Nederland belastingplichtig te zijn. Volgens de Belastingdienst (BD) en het Openbaar Ministerie (OM) was dit onterecht. Beiden hadden een woning en een studio in Nederland tot hun beschikking, familieleden in Nederland en na hun tournees kwamen zij ook telkens terug naar Nederland.

 

Bestuursrechtelijke afdoening

W&W heeft openheid van zaken gegeven en zijn met de Belastingdienst overeengekomen de verschuldigde inkomstenbelasting, vanaf 2015, alsmede een 50% geldboete over het bedrag van deze verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. De zaak is hiermee bestuursrechtelijk afgedaan. Het OM heeft daarop besloten het strafrechtelijk onderzoek tegen W&W te seponeren.

Eigen verantwoordelijkheid

W&W realiseren zich dat zij zich – achteraf bezien – kritischer hadden moeten opstellen en zorgvuldiger hadden moeten samenwerken met hun belastingadviseurs. Het duo realiseert zich ook dat zij de feiten, waarop de belastingaangiften werden gebaseerd, beter hadden moeten verifiëren. Tevens erkent het duo dat de in de belastingaangiften ingenomen stelling, dat zij sinds 2015 niet in Nederland woonachtig waren, onjuist was.

Passende afdoening

Bij een efficiënte strafrechtspleging hoeft niet iedere fiscale strafzaak aan de rechtbank voorgelegd te worden. Wel meent het OM dat de maatschappij geïnformeerd dient te worden over deze afdoening, middels dit persbericht, vanuit preventief oogpunt. Gelet op al het bovenstaande, stelt het OM dat deze afdoening in deze strafzaak passend is.

 

Belastingfraude ondermijnt

Iedereen die fiscaal inwoner is van Nederland, dient in Nederland aangifte inkomstenbelasting te doen voor zijn wereldinkomen. Indien dit niet of niet volledig gebeurt, loopt de Nederlandse schatkist jaarlijks inkomsten mis die bestemd zijn voor de maatschappelijke voorzieningen.

Als men gebruik maakt van de diensten van een deskundig belastingadviseur, dient er zorgvuldig samengewerkt te worden. Het inschakelen van een belastingadviseur is met andere woorden geen verzekering tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Belastingfraude ondermijnt het belastingstelsel, het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt belastingfraude onderzocht en aangepakt door Belastingdienst, FIOD en het OM.