Flitspalen Enschede gaan aan

Wie te hard of door rood rijdt op de Gronausestraat of de Volksparksingel in Enschede, krijgt binnenkort een boete. Vanaf donderdag 24 augustus gaan twee nieuwe flitspalen aan. De gemeente Enschede, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid in Enschede verbetert. 

Eén flitspaal staat op de kruising van de Gronausestraat met de Oostweg. Eerder ging hier ook al een flitspaal aan. De maximumsnelheid is daar 50 km/uur. De flitspalen handhaven op overtreden van de maximumsnelheid en negeren van rood licht. Op de Volksparksingel staat één flitspaal, op de kruising met de Westerval. Ook deze flitspaal registreert overtredingen van de maximumsnelheid van 50 km/uur en het negeren van rood licht. Het Openbaar Ministerie besloot de flitspalen op verzoek van de gemeente Enschede en de politie te plaatsen. Op beide kruispunten wordt vaak te hard en door rood gereden. 

Het kruispunt Gronausestraat-Oostweg verdeelt het verkeer richting Enschede Oost naar het industrieterrein, woonwijken en sportvelden. Op het drukke kruispunt rijdt ook veel fietsverkeer, dit verhoogt het risico op verkeersonveilige situaties.
Het kruispunt Volksparksingel-Westerval ligt bij het Volkspark, waar regelmatig evenementen en activiteiten zijn. Ook zijn er een sporthal en moskee gevestigd, waardoor er veel oversteekbewegingen van kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) zijn. Te hard of door rood rijden is daardoor een groot risico. 

Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De flitspalen zijn al een tijd geleden geplaatst. In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Vanaf 24 augustus krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is. 

*UPDATE 28 augustus 2023

Op 22 augustus werd in dit bericht per abuis gemeld dat de twee flitspalen op de kruising Gronausestraat-Oostweg beide op 24 augustus aan zouden gaan. Eén van de flitspalen op dit kruispunt stond echter al aan. Op dit moment handhaven alle drie de flitspalen op het overtreden van de maximum snelheid en het negeren van roodlicht.