Geen match gevonden na vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek in zaak-Verstappen

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft vandaag de resultaten van het vrijwillig grootschalig DNA-onderzoek in de zaak Verstappen bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat er geen match is aangetroffen onder de bemonsterde personen. In totaal werden 107 personen uitgenodigd om mee te werken aan dit vrijwillige onderzoek. Uiteindelijk hebben 80 personen DNA verstrekt. Drie personen hebben geweigerd om mee te werken aan het onderzoek, het DNA van 3 personen bevond zich reeds in de databank, 4 personen zijn overleden, 15 personen zijn niet verschenen om onbekende redenen en 2 mensen zijn vertrokken uit Nederland met een onbekende nieuwe bestemming.

Op 10 augustus 1998 werd de 11-jarige Nicky Verstappen als vermist opgegeven. Hij nam deel aan een jeugdkamp in natuur- en recreatiegebied De Heikop, gelegen op de Brunsummerheide in Brunssum. Op 11 augustus werd in de nabijheid van het kamp het stoffelijk overschot van Nicky aangetroffen. Naar aanleiding hiervan heeft de politie destijds een grootschalig onderzoek (RBT) ingesteld, waarbij alle mogelijke vormen van onderzoek zijn verricht. Deze uitputtende onderzoeken hebben echter geen enkel licht gebracht in deze zaak en tot op heden is niet duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld op de Heikop.

In 1999 werd reeds een grootschalig DNA-onderzoek ingesteld. Hieruit is destijds geen match verkregen. Ook internationale Prüm-bevragingen en andere internationale bevragingen leveren geen resultaat op. Hoopgevend was echter wel het feit dat er in 2008 door vernieuwde DNA-technieken door het NFI nieuwe sporen naar voren zijn gekomen. In de tussentijd is reeds een groep personen (mensen van het opsporingsteam en de tentgenootjes van Nicky) bemonsterd en ook hun DNA-profiel matchte niet met de sporen.

Aangezien in deze zaak geen sprake was van enige verdachte en er geen opsporingsmethoden meer waren voor een nader tactisch onderzoek kwam het instellen van een grootschalig DNA-bevolkingsonderzoek in beeld als enige reële methode om nog iets te doen met de NFI-bevindingen. Het OM Maastricht wilde een laatste poging te doen door een grootschalig DNA-onderzoek te laten uitvoeren bij 107 personen.

Gezien de publiciteit die enkele weken geleden is ontstaan rond dit onderzoek, hecht het OM eraan te melden dat alle kampleiders van het jeugdwerk van de Heibloem (aan welk kamp Nicky deelnam) hun DNA ter beschikking hebben gesteld.

De aangetroffen DNA-sporen zijn opgenomen in de DNA-databank van het NFI en blijven daar ook in zitten. Mocht in de toekomst ooit een match optreden met nieuwe DNA-sporen of -profielen, dan zal dit aan het Openbaar Ministerie bekend worden gemaakt door het NFI.