Geen match in DNA-onderzoek Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie heeft dit onderzoek gedaan teneinde in het strafrechtelijk onderzoek de betrokkenheid van de kampoudste bij de dood van Nicky aan te tonen of uit te sluiten. Daarbij hebben het belang van de nabestaanden van Nicky Verstappen en het breder maatschappelijk belang nadrukkelijk een rol gespeeld.

Deze uitkomst betekent dat in de zaak Nicky Verstappen geen verdere onderzoekshandelingen meer kunnen worden verricht. Dat kan alleen anders worden indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die aanleiding geven het onderzoek te heropenen.