Indeling requisitoir liquidatieproces Passage

Op maandag 7 november 2016 is het OM gestart met het requisitoir in hoger beroep in het liquidatieproces Passage. Er zijn zes dagen uitgetrokken. Op dinsdag 22 november zal het OM zijn strafeisen in de zaken tegen alle verdachten bekend maken. De planning van de zes dagen is als volgt.

Dag 1: 7 november 2016

• Opening
• Verloop hoger beroep
• Kroongetuige algemeen
• De overeenkomst met Peter la S.
• De betrouwbaarheid van Peter la S.
• De zaak Boeddha: slachtoffer Gerrie Bethlehem. Deze zaak staat niet op de tenlastelegging maar is van belang in het kader van de betrouwbaarheid van Peter la S.

Dag 2: 8 november 2016

• De betrouwbaarheid van Fred R.
• De zaak Viool: slachtoffers Cor van Hout en Robert ter Haak. Deze zaak staat niet op de tenlastelegging maar is van belang in het kader van de betrouwbaarheid van Fred R.
• Proceshouding Jesse R.

Dag 3: 10 november 2016

• Overeenkomst met Fred R.
• Proceshouding Dino S.
• Zaak Indiana: beoogd slachtoffer Tony Vaz

(let op: aanvangstijdstip is 09.00 uur i.p.v. 09.30 uur)

Dag 4: 11 november 2016

• 1993-zaken algemeen
• Zaak 1993: Tanta: slachtoffers Djordje Ilic (Sonny) en Samir Hadziselimovic 
• Zaak 1993: Opa: slachtoffer Tonnie van Maurik
• Zaak 1993: Cobra: slachtoffers Hennie Shamel en Anne de Witte
• Zaak Oma: beoogd slachtoffer George (Sjors) van Dijk

Dag 5: 15 november 2016

• Anonieme bedreigde getuige(n), kroongetuige(n), bewijsminimum
• Zaak Agenda: slachtoffer Cees Houtman
• Zaak Perugia: slachtoffer Thomas van der Bijl
• Zaak Nicht: beoogd slachtoffer Atilla Önder

Dag 6: 22 november 2016

• 140 Sr: deelname aan een criminele organisatie
• Paspoorten Dino S.
• Witwassen Dino S.
• Wapens Sjaak B.
• Beslag
• Benadeelde partijen
• Persoonlijke omstandigheden alle verdachten
• Strafeisen alle verdachten