OM: verklaringen kroongetuige Fred R. in liquidatieproces Passage zijn betrouwbaar

De advocaten-generaal (OM) hebben op de tweede dag van het requisitoir in het liquidatieproces Passage betoogd dat de afgelegde verklaringen van de tweede kroongetuige Fred R. betrouwbaar zijn.

Kroongetuige Fred R.

R. heeft al in 2007 te kennen gegeven in gesprek te willen gaan met het OM over een mogelijke overeenkomst. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in twintig kluisverklaringen afgelegd in december 2013 en in de maanden daarna. De kroongetuige-overeenkomst met de Staat kwam vervolgens tot stand in september 2014; toen liep de zaak al in hoger beroep. Daarna is hij op acht zittingsdagen gehoord.

R. heeft op het OM een solide indruk gemaakt. Dit komt vooral voort uit het feit dat hij tijdens zijn eigen verhoren als getuige op de zitting, in de visie van het OM, goed reageerde op vragen en spontaan kon antwoorden, zonder lang na te hoeven denken. Zijn verklaringen zijn consistent, niet onverklaarbaar tegenstrijdig en ze worden onderbouwd door de bevindingen van het onderzoek. Ook vindt het OM dat R. authentiek heeft verklaard. “Er is absoluut geen sprake van dat hij slechts het dossier zou hebben nagepraat. Dat zou overigens een prestatie zijn die bovenmenselijke vaardigheden zou vergen. Dat veronderstelt dat R. leugenachtige verklaringen heeft kunnen bedenken, die precies zouden passen bij de feiten in dit omvangrijke dossier dat een periode van vele jaren beslaat”, aldus de advocaten-generaal. Ook hebben de verklaringen van R. nieuwe informatie opgeleverd, die verifieerbaar juist bleek te zijn.

R. heeft niet alleen belastend over zijn medeverdachten verklaard, maar heeft ook verklaard over zijn eigen verdergaande betrokkenheid in twee zaken. Dat betreft de laatste poging moord op Thomas van der Bijl in welke zaak alleen Peter la S. had verklaard over de betrokkenheid van R. De tweede zaak betreft de betrokkenheid van R. bij de poging moord op Leen Bosnie. Die laatste informatie was eerder niet bekend. R. heeft met zijn verklaringen dus niet alleen anderen belast, maar ook zichzelf.

Alles overziend zijn de verklaringen van R. betrouwbaar, aldus het OM. Zijn verklaringen hebben in de visie van het OM in belangrijke mate bijgedragen aan de waarheidsvinding.

Passage

In de kern gaat het in Passage om zeven moorden/liquidaties in de Amsterdamse onderwereld tussen 1993 en 2006 (vijf in 1993, één in 2005 en één in 2006). Daarnaast gaat het om voorbereidingen voor/pogingen tot moord, in diezelfde periode.

Passage is voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit. Het heeft een enorme omvang en een zeldzaam gebruik van twee kroongetuigen. De opsporing in liquidatiezaken kan niet zonder het instrument van de kroongetuige. Zonder dat instrument zullen sommige zaken niet worden opgehelderd, komen die zaken niet eens aan het licht of ontspringen sommige criminelen de dans.