OM tevreden met uitspraak in hoger beroep liquidatieproces Passage

Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met de uitspraak van vandaag in het hoger beroep in het liquidatieproces Passage.

Het hof acht, net als het OM, dat de overeenkomsten die het OM sloot met de kroongetuigen Peter la S. en Fred R. rechtmatig zijn. Ook acht het hof de verklaringen van beiden betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs. Dit proces steunde in belangrijke mate op verklaringen van de kroongetuigen. Zonder hun verklaringen was het waarschijnlijk nooit gelukt om genoeg inzicht te krijgen in de groep die achter de diverse liquidaties zou zitten. Het gebruik van kroongetuigen is een zeer belangrijk instrument om criminele afrekeningen op te lossen en verdachten, waaronder met name ook de opdrachtgevers, te veroordelen.

Ook vindt het hof dat, conform de visie van het OM, levenslang voor deze feiten passend is en dat deze straf ook opgelegd kan en mag worden.

Dit maakt dat het hof, conform de eis van het OM, levenslang heeft opgelegd aan vier verdachten. Een van hen is Dino S. Werd hij eerder door de rechtbank vrijgesproken van het opdrachtgeven aan twee liquidaties, het hof komt nu wel tot een bewezenverklaring.

Met het, in drie gevallen, opleggen van hogere straffen dan geëist, geeft het hof in de visie van het OM een belangrijk signaal richting de samenleving waar het gaat om ondermijnende criminaliteit.

Het OM heeft er bewust voor gekozen om het middel van een kroongetuige in te zetten. De inzet van die getuigen hebben naar de stellige overtuiging van het OM  zichtbaar gemaakt wie er volgens het OM verantwoordelijk is voor een groot aantal levensdelicten en in welke rol; die van opdrachtgever, tussenpersoon of uitvoerder.

Dit arrest laat ook zien dat het feit dat politie en OM over een lange adem beschikken, uiteindelijk kan leiden tot het veroordeeld krijgen van personen die zich lange tijd onaantastbaar wanen.

Willem Holleeder is geen verdachte in Passage; wel gaat het deels over dezelfde liquidaties als waarvan Holleeder wordt verdacht. Zijn strafzaak loopt bij de rechtbank. De uitspraak van vandaag sterkt het OM in de zaak tegen Holleeder.