Eis: mesttransporteur moet in totaal 130.000 euro betalen voor omkatten afvalstromen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een geldboete van 40.000 euro geëist tegen een transporteur uit de gemeente Sint Anthonis vanwege fraude met afvalstoffen die in co-vergisters gingen. Het OM eist daarnaast dat de transporteur het door hem hiermee verdiende crimineel vermogen van 90.000 euro betaalt aan de Staat. Tegen de directeur eiste het OM daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat de transporteur jarenlang stelselmatig vrachtbrieven valselijk opmaakte. Hij zou dit ruim 100 keer hebben gedaan. Hij maakte voor een deel van de vrachten ook valse facturen op. Hij liet vetten ophalen bij een vetinzamelaar in Kampen, die afgewerkte frituurolie en frituurvetten afkomstig uit particuliere huishoudens en horecabedrijven verzamelde. De transporteur verkocht die vervolgens weer door als glycerine aan een co-vergister in Veendam. Verdachte wist dat de vetresten niet toegestaan waren in de co-vergisters. In die vergisters mogen maar een beperkt aantal afvalstoffen verwerkt worden, wil het restproduct nog als (kunst)mest over akkers uitgereden mogen worden.  Het vetresidu was een afvalstof die niet aan een niet-erkende afvalverwerker -zoals de co-vergister waaraan geleverd werd- afgegeven had mogen worden.

Volgens het OM heeft de verdachte gewoon heel bewust en opzettelijk het vetresidu omgekat in glycerine, zei de officier op zitting: “Daar spon hij garen bij, zowel een de inkoop- als verkoopkant omdat vetresidu minder waarde heeft dan glycerine. Het vetresidu kan hij als zodanig ook niet kwijt bij een biogasinstallatie.” Het OM verweet de vetverwerker uit Kampen dat zij afvalstoffen hebben afgegeven zonder de afvalbegeleidingsbrief waarin de aard, samenstelling en eigenschappen van de stof stonden vermeld. Hierdoor maakten zij het omkatten van de afvalstoffen mogelijk, stelt het OM.

Risico’s op milieuvervuiling of incidenten

Het OM vindt dat het om ernstige feiten gaat: “De transporteur heeft door zijn handelen het milieubelang geschaad. Immers, door het vergisten van niet toegelaten toevoegingen komen reststoffen in ons milieu terecht die daar niet horen en die schadelijk kunnen zijn.” Als niet-toegelaten verontreinigde materialen (afvalstoffen) worden bijgemengd in vergistingsinstallaties, dan kunnen deze materialen een aanzienlijke bron van bodembelasting worden, blijkt uit onderzoek. Daarnaast is gebleken dat er nogal wat risico’s kunnen kleven aan de werking van biogasinstallaties, stelde de officier op zitting: “Er zijn al verschillende ongelukken mee gebeurd, ook met dodelijke afloop.” Het OM vindt het van belang dat de regels met betrekking tot de verwerking van co-producten juist worden nageleefd, maar ook dat dit controleerbaar is: “Handelwijzen als van deze transporteur doorkruisen nu juist deze beide aspecten. Op heimelijke wijze heeft hij op grote schaal andere stoffen ter verwerking in de installaties geleverd dan toegestaan, en door het opmaken van valse documenten, dit bewust onttrokken aan het zicht van controlerende instanties, waarbij ook afnemers in voorkomende gevallen om de tuin worden geleid.” Ook de vetinzamelaar uit Kampen kan een verwijt worden gemaakt: “Door het niet afgeven van de afvalbegeleidingsformulieren belemmert de controle en traceerbaarheid.” Het OM vindt forse straffen op de plaats, betoogde de officier op zitting: “Het geeft ernstig te denken indien men vanuit eigen economisch belang dergelijke risico’s in het leven roept.” De officier vindt daarom een boete van 40.000 euro op de plaats voor de transporteur, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Daarnaast eiste ze een ontneming van 90.000 euro, omdat misdaad niet mag lonen. De vetinzamelaar hoorde een geldboete van 20.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk tegen zich eisen.