Gevangenisstraffen geëist tot 30 maanden vanwege oplichting belastingdienst

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege (poging tot) oplichting van de belastingdienst voor circa 750.000 euro. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrift verweten.

Uit het onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat de twee mannen papieren hebben vervalst om de belastingdienst namens een aantal grote bedrijven te verzoeken om de rekeningnummers voor teruggaaf van belasting te wijzigen. Het onderzoek startte na een melding van de Triodos bank bij de belastingdienst. De rekeningnummers die werden opgegeven waren rekeningnummers waar de verdachten over konden beschikken. In totaal werd er circa 750.000 euro door de belastingdienst uitgekeerd. Triodos bank heeft circa 350.000 euro vast gehouden, omdat de bank het niet vertrouwde. Uiteindelijk is er bijna 400.000 euro van de fiscus op de bankrekeningen van verdachten gestort. Het geld werd merendeels overgemaakt naar bankrekeningen in Turkije. “Hierbij hebben verdachten ook nog gebruik gemaakt van verschillende bedrijven en familieleden, die zij hiermee ook bij de strafbare feiten hebben betrokken,” zei de officier op zitting. 

Ernstige feiten

De Belastingdienst gaat uit van vertrouwen. “Om ondernemers tegemoet te komen worden procedures zoveel mogelijk bedrijfsvriendelijk ingericht en worden terugbetalingen van onder meer de omzetbelasting snel verricht. Verdachten hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen,” zei de officier van justitie op zitting: “Door valse formulieren voor het wijzigen van rekeningnummers in te dienen hebben verdachten de Belastingdienst en daarmee ook de maatschappij vele tonnen afhandig gemaakt. Verdachten hebben onder de streep bijna 4 ton van de belastingbetaler gestolen.” De officier laakte de houding van verdachten: “Ze handelden voor eigen financieel gewin. Ze wisten van geen ophouden. Zelfs na de aanhouding van één van de verdachten, ging de andere verdachte gewoon door.” Ook lijkt er druk te zijn uitgeoefend op één  van de getuigen in deze zaak, aldus het OM. En er werd geprobeerd om de schuld in de schoenen van een derde te schuiven.

Strafeisen

Ten aanzien van een 44-jarige verdachte –zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland- eist het OM een gevangenisstraf van 30 maanden. Wat de officier hem zwaar aanrekent, is dat hij na de aanhouding van de andere gewoon doorging met de poging tot oplichting. Daarnaast is hij zowel in Nederland als België al eerder voor fraude veroordeeld. De officier eist tegen de andere 48-jarige verdachte – ook zonder vaste woon- en verblijfplaats-  een gevangenisstraf van 22 maanden. De verdachte heeft reeds geruime tijd in voorlopige hechtenis gezeten, met name vanwege het vluchtgevaar. Na het opheffen van de voorwaarden die maakten dat verdachte in Nederland verbleef, is hij vrijwel direct naar Turkije gevlogen. “Ik kan mij, gelet ook op de nadien van verdachte ontvangen berichten, niet aan de indruk onttrekken dat dit is gedaan om uit handen van justitie te blijven. Mede gelet hierop acht ik een voorwaardelijke gevangenisstraf niet aan de orde.”

Benadeelde partij

In deze zaak heeft ook de Ontvanger van de Belastingdienst zich gesteld als benadeelde partij. De hoogte van de vordering die vandaag aan de orde is bedraagt € 397.533,--. Het OM verzoekt de rechtbank om aan beide verdachten hoofdelijk een schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor de omvang van de volledig door de Belastingdienst geleden schade, met daarbij de oplegging van 365 dagen hechtenis indien verdachten niet betalen.