Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft

Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een boete van 205.000 euro geaccepteerd en betaald. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Dat hadden zij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme wel moeten doen.

De Wwft is een wet die financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering beoogt te voorkomen. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. 

De Wwft stelt een aantal verplichtingen voor handelaren die contante betalingen van meer dan 15.000,- euro accepteren. Per 25 juli 2018 geldt dit zelfs voor contante betalingen voor een bedrag van 10.000,- euro of meer. Handelaren moeten cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Handelaren die zich niet houden aan de verplichtingen van de Wwft kunnen onderwerp worden van strafrechtelijk onderzoek. 

Strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek door de FIOD startte nadat het bedrijf zichzelf had gemeld bij de toezichthouder Bureau Toezicht Wwft en het OM. Dat deed zij nadat zij tijdens de laatste jaarlijkse accountantscontrole in het voorjaar van 2017 door haar accountant was gewezen op haar verplichtingen in het kader van de Wwft. Het bedrijf signaleerde dat zij die verplichtingen de afgelopen jaren niet was nagekomen. 

Vlisco produceert al vele decennia stoffen voor met name de West-Afrikaanse markt. Het bedrijf verkoopt stoffen aan klanten uit landen als Benin, Nigeria, Togo, Ghana, Ivoorkust en Congo. Uit het onderzoek door de FIOD blijkt dat Vlisco de verplichtingen die de Wwft voorschrijft niet heeft nageleefd. Vlisco had in de periode van 2014 tot en met 2017 ten aanzien van twintig cliënten cliëntenonderzoek moeten verrichten, wat zij niet heeft gedaan. De met deze cliënten verrichte contante transacties hadden daarom niet uitgevoerd mogen worden. Ten aanzien van deze twintig niet geïdentificeerde klanten gaat het in totaal om meer dan 1300 (samengestelde) contante transacties van meer dan 15.000,- euro voor een totaal bedrag van 63.305.446.- euro. 

Ernstige feiten

Het OM vindt het verzuimen van cliëntenonderzoek ernstig. Het is van groot belang dat handelaren die grote hoeveelheden contante betalingen ontvangen hun poortwachtersfunctie serieus nemen en de verplichtingen zoals gesteld in de Wwft naleven, teneinde het potentiele witwassers en criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om gelden wit te wassen. 

Het OM heeft meegewogen dat Vlisco zichzelf heeft gemeld bij het OM. Vlisco heeft de door het OM gewenste informatie aangeleverd. Het bedrijf heeft orde op zaken gesteld om te zorgen dat de Wwft in de toekomst wordt nageleefd. In de zittingszaal kan een bedrijf ook niet anders dan een boete opgelegd krijgen. Het OM ziet de transactie in de vorm van een boete van 205.000 euro als een passende afdoening. 

Uitgebreide omschrijving van de feiten: