Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes

Vandaag stonden twee verdachten voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee mannen een belangrijke rol gehad bij het oplichten van twee kopers die voor een buitenlandse overheidsinstelling mondkapjes moesten kopen. Het OM verwijt beide verdachten oplichting, valsheid in geschrift en witwassen in de periode van begin maart tot begin april van dit jaar.

“Wij leven in een tijd waarin velen terecht vrezen voor hun gezondheid en voor de gezondheid van hun naasten. Beperkingen zijn opgelegd en maatregelen worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te minimaliseren. Mensen in de zorg en op andere cruciale plekken in de samenleving proberen zich in allerijl te beschermen en zijn daarvoor afhankelijk van beschermingsmiddelen die wereldwijd schaars zijn. Van deze schaarste wordt op verschillende manieren misbruik gemaakt. Vandaag staan twee verdachten voor uw rechtbank terecht die er van worden verdacht dat zij misbruik hebben gemaakt van deze crisis en van deze schaarste.”, aldus de officier bij de start van zijn requisitoir.

11 miljoen mondkapjes voor 4,4 miljoen euro

Verdachten hebben volgens de officier (samen met anderen) een buitenlandse overheidsinstelling voorgespiegeld 11 miljoen mondkapjes te leveren voor 4,4 miljoen euro. Hier hebben zij een aanbetaling voor gevraagd van 880.000 euro. Het geld werd overgemaakt op een rekeningnummer van een bedrijf van één van de verdachten. Daarna werd een deel contant opgenomen en de rest van het geld werd weggesluisd naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. Om de ontvangst van het geld te verklaren werden valse documenten opgesteld en vervolgens werd het volledige bedrag witgewassen. Door actief optreden van de banken kon een groot deel van het witgewassen geld worden veiliggesteld.

Ernst van de feiten

“De koper van de mondkapjes, in dit geval een buitenlandse overheidsorganisatie, wilde zijn zorgverleners beschermen en voor hen beschermingsmiddelen organiseren. Zorgverleners die net als de zorgverleners in Nederland in de frontlinie staan om de bevolking te beschermen en om zieken beter te maken in deze crisis. Doordat de vraag naar beschermingsmiddelen het aanbod overstijgt, er schaarste is en omdat geen enkele regering zijn zorgverleners zonder de noodzakelijke beschermingsmiddelen wil laten werken, zijn er buiten de gebruikelijke kanalen om en zonder uitgebreide achtergrond onderzoeken zaken gedaan om die beschermingsmiddelen veilig te stellen. Men kon eenvoudigweg niet anders. Van die schaarste, van die druk en van die wens om beschermend op te treden om zorgverleners te kunnen beschermen in deze crisis hebben deze verdachten, misbruik gemaakt. Dit wordt hen buitengewoon zwaar aangerekend.”, aldus de officier.

Strafeisen

Met de strafeisen spreekt de officier nogmaals zijn weerzin en afkeuring uit die volgens hem gevoeld wordt in de samenleving. Een samenleving die niet accepteert dat er misbruik wordt gemaakt van deze wereldwijde crisis. Hij benadrukt daarbij dat de staat, de FIOD, de politie en het OM er alles aan doen om fraude te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. “Iedereen die misbruik maakt van deze crisis wordt met de grootst mogelijke voortvarendheid opgespoord en in de kortst mogelijke tijd vervolgd en streng gestraft.”, aldus de officier.

Tegen de eerste verdachte eiste hij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar. De tweede verdachte hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar tegen zich eisen. Tegen het bedrijf dat door verdachte gebruikt werd bij deze oplichting eiste de officier een geldboete van 250.000 euro.