Verdachten in corruptieonderzoek Den Haag geïnformeerd over verdenkingen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachten in het strafrechtelijk onderzoek naar schending van het ambtsgeheim, corruptie en omkoping in Den Haag vrijdag op de hoogte gebracht van de voorlopige aanklachten tegen hen.

Ook wordt komende week aan de advocaten van de verdachten het voorlopige strafdossier verstrekt. Daarmee kunnen zij zich voorbereiden op hun verhoren door de Rijksrecherche. Die verhoren zullen waarschijnlijk in september en oktober plaatsvinden.

Naar aanleiding daarvan zal mogelijk nog verder onderzoek worden gedaan, waaronder het horen van getuigen. Vervolgens wordt het strafdossier afgerond, waarna de verdachten hun onderzoekswensen kunnen indienen bij de rechter-commissaris. Een inhoudelijke behandeling van de zaak verwacht het OM op z’n vroegst eind 2021.

Ondernemers

De verdenkingen tegen twee wethouders van Den Haag, die hun functie in oktober 2019 neerlegden, zien op schending van hun ambtsgeheim, meineed, corruptie en deelneming aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers. Een van de wethouders wordt bovendien verdacht van het inhuren van een illegale klusjesman.

Een raadslid van de Groep de Mos wordt verdacht van meineed en deelneming aan de vermoedelijke criminele organisatie met de horecaondernemers. De verdenkingen tegen drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers hangen nauw samen met de beschuldigingen  tegen de politici. De ondernemers wordt vooralsnog verweten dat zij betrokkenheid hebben bij de schending van ambtsgeheimen door de wethouders en omkoping van de politici. Een van hen bleek bovendien in het bezit van een vuurwapen.

Betalingen

In het onderzoek door de Rijksrecherche naar corruptie en omkoping komt een beeld naar voren van geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, (promotie)filmpjes, een verkiezingscampagne en etentjes, het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het verstrekken van vergunningen.