Ambtelijke corruptie

Voor een goed functioneren van de democratische samenleving is het belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd wanneer personen die bij de overheid werkzaam zijn of een openbaar ambt bekleden, zich schuldig maken aan vormen van corruptie. Juist van deze personen mag verwacht worden dat ze integer zijn en zich inzetten voor de publieke zaak.

Het Openbaar Ministerie treedt samen met de Rijksrecherche dan ook hard op tegen corrupte ambtenaren. Ambtelijke corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen dat zich vooral voordoet op het grensvlak van publiekprivate belangen. Corruptie tast de integriteit van de overheid aan en leidt in het zakenleven tot valse concurrentie.

“Ik vind dat niemand in Nederland onaantastbaar mag zijn. Hoe hoger de positie die iemand in het maatschappelijk leven bekleedt, hoe hoger de standaard moet zijn waar deze zich aan moet houden”, aldus Ronald Steen, zaaksofficier van justitie bij het Landelijk Parket in de zaak Hooijmaijers in het Politieblad Blauw.