OM eist maximale geldboete tegen EY Accountants LLP, onderdeel van EY Nederland, vanwege onvoldoende naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de accountantstak van EY Nederland, EY Accountants LLP, het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties in de periode van 2011 tot 2014 bij een van haar cliënten. Het gaat om transacties die door de cliënt, en de bij haar betrokken entiteiten, zijn betaald aan een andere organisatie voor onder meer het verkrijgen van een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan. Het OM is van oordeel dat de accountantstak van EY Nederland ernstig in haar verantwoordelijkheden te kort is geschoten en eist daarom een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro.

Summiere melding

Volgens het OM hebben de accountants van de accountantstak van EY Nederland er alles aan gedaan om de betalingen aan een entiteit van de cliënt als een niet-meldwaardige transactie aan te merken. "Als professionals hebben de accountants ervoor gezorgd dat het op papier allemaal klopte om mogelijk hun commerciële belangen niet te schaden. Pas toen de FIOD aan de deur klopte, de SEC zich er mee ging bemoeien en het van de voorpagina’s werd afgeschreeuwd, deed de accountantstak van EY schoorvoetend een summiere melding", aldus de officier van justitie.

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Op 1 december 2016 is besloten tot het starten van een strafrechtelijke onderzoek naar het niet naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) door de accountantstak van EY Nederland. Het ging om de genoemde transacties in deze zaak en enkele andere transacties die verband hielden met eerdere omkopingen. Naar aanleiding van de deskundigenverslagen heeft de FIOD nog aanvullend onderzoek verricht.

Corruptie met een buitengewoon ontwrichtende werking

“Het gaat in dit geval niet om een enkele overtreding van financieel ordeningsrecht, dat je nu eenmaal kunt maken als onderneming actief in de financiële sector. Het gaat ook niet om een systeem falen waarbij de meldplichtige instelling weliswaar processen heeft ingericht om aan de Wwft te voldoen, maar dit in onvoldoende mate heeft gedaan. Nee, het gaat hier om systematisch ontwijk- wegkijk- en uitstelgedrag van werknemers op senior niveau bij de accountantstak van EY Nederland in een concrete zaak, terwijl de stank van corruptie al niet meer te genieten was. Corruptie met een buitengewoon ontwrichtende werking in landen waar de instituties nog niet zo sterk zijn en juist door vormen van corruptie geen kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Sterker nog door deze corruptiepraktijken verder worden ondergraven. Een tijdige melding van de accountantstak van EY Nederland had dit tegen kunnen gaan”, aldus de officier van justitie.

Meer verwacht van een gerenommeerd kantoor als de accountantstak van EY Nederland

Het OM onderschrijft het maatschappelijk belang van de geheimhoudingsplicht van de accountant. Maar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants formuleert mede in verband met de verantwoordelijkheid die de accountant heeft ten aanzien van het maatschappelijk belang, een aantal fundamentele beginselen waaraan elke accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden heeft. “Van een gerenommeerd kantoor had veel meer verwacht mogen worden, dan ze gedaan heeft. Niet in het paperen van ontwijkgedrag maar in het nemen van het voortouw in voorbeeldgedrag, dat was er in het geheel niet. Dat rekent het OM de accountantstak van EY Nederland in strafverzwarende zin aan”, aldus de officier van justitie. Dit betekent dat het OM de boetecategorie heeft verhoogd van de vierde naar de vijfde met maximaal 81.000 euro boete. Uiteindelijk zijn er drie transacties niet tijdig gemeld. Het OM eist een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro, zijnde 3x 81.000 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.