Wilt u een signaal melden?

U kunt aan het Openbaar Ministerie of de FIOD/Anti-Corruptie Centrum informatie doorgeven over:

  • omkoping door een Nederlands bedrijf of Nederlanders van ambtenaren buiten Nederland, of;
  • omkoping binnen het bedrijfsleven.

Wilt u rechtstreeks een corruptiezaak melden bij de FIOD, waarbij u rekening moet houden met het feit dat uw naam of die van uw bedrijf WEL bekend wordt en u in het eventuele strafproces de status krijgt van aangever/benadeelde/getuige? Dan kunt u contact opnemen met het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD, te bereiken onder e-mailadres: FIOD.ACC@belastingdienst.nl.

Wilt u rechtstreeks een corruptiezaak melden bij de FIOD, waarbij uw naam of die van uw bedrijf NIET bekend wordt en uw identiteit volledig anoniem gehouden kan worden (ook in een eventueel strafproces)? Dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen van de FIOD, te bereiken onder telefoonnummer: 0031-(0)88 155 16 61 (24/7 bereikbaar). Dit team is bij uitstek bevoegd, getraind en ingericht om
met dossiers om te gaan die de 'zware, georganiseerde criminaliteit' raken. Buiten Nederlandse kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar een leidinggevend piketambtenaar. Verdere details worden u dan medegedeeld.