OM-reactie over observeren advocaten in zoektocht naar Ridouan T.

Medio 2019 was de opsporing van Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, in volle gang. Hij stond op de Nationale Opsporingslijst en was de meest gezochte verdachte voor de Nederlandse politie en justitie. 

Het achterhalen van zijn verblijfplaats en zijn aanhouding hadden de hoogste prioriteit, gelet op de zeer ernstige verdenkingen tegen hem. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het geven van opdracht tot een groot aantal liquidaties. Voor informatie die zou leiden tot zijn aanhouding was een uitzonderlijk hoge  beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Bovendien ging een ernstige dreiging van T. uit die zou kunnen  leiden tot nieuwe moordopdrachten.

Op 18 juni  2019 ontving het politieteam dat de zoektocht naar T. uitvoerde van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie, die mogelijk zou kunnen leiden tot het achterhalen van de verblijfplaats van T. Volgens deze informatie zou hoogstwaarschijnlijk in Dubai een ontmoeting plaatsvinden tussen advocaat mr. N. Meijering en T.

Om deze informatie te verifiëren is destijds besloten tot het opvragen van vluchtgegevens en een kortdurende observatie van mr. Meijering op Schiphol om vast te stellen of hij naar Dubai zou vertrekken. Ook is een verzoek gedaan aan de politie in Dubai om hem na aankomst te volgen. In deze beslissing  gaf de doorslag dat mr. Meijering niet de advocaat was van T.

Dat gold ook voor zijn kantoorgenoot mr. L. van Kleef, die hem op 19 juni bleek te vergezellen op de vlucht naar Dubai. Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt. T. werd in deze fase van het Marengo-proces al vertegenwoordigd door zijn huidige advocaat.

De observatie van beide advocaten in Dubai leidde overigens niet tot het vaststellen van een ontmoeting met T. of het achterhalen van diens verblijfplaats.

Naar aanleiding van vragen van het AD zijn de betrokken advocaten donderdag door het OM geïnformeerd over de observatie in juni 2019.