FIOD doorzoekt bijkantoor van een Europese bank in Nederland

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht. De bank wordt ervan verdacht de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) te hebben overtreden.

Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met ‘money transfers’. De Wwft stelt dat een bank voor het aanbieden van deze diensten cliëntenonderzoek moet doen. Ook moet de bank transacties van haar klanten doorlopend monitoren en ongebruikelijke transacties op basis van objectieve en subjectieve indicatoren melden bij de FIU. Het vermoeden is dat de bank dit tussen 2016 en 2018 onvoldoende gedaan heeft.

‘Naleven Wwft essentieel om witwassen te voorkomen’

De overheid pakt poortwachters die de Wwft niet naleven aan. Het gaat om handelaren in zaken als vastgoed, boten, auto’s en goud en op dienstverleners als banken, notarissen, makelaars, accountants en trustkantoren. Het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties op basis van doorlopende monitoring is essentieel in het voorkomen van betrokkenheid bij witwaspraktijken. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. 

Beslag op administratie

Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een aangifte van DNB. Er is administratie meegenomen.