36 maanden celstraf geëist voor het investeren van drugsgeld op Aruba

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 36 maanden tegen een verdachte man en een geldboete van 50.000 euro tegen zijn vennootschap. Het OM verwijt de man tenminste 1,8 miljoen euro te hebben witgewassen. Ook zou hij valsheid in geschrift hebben gepleegd en daarmee zowel het UWV als een verzekeringsmaatschappij te hebben opgelicht.  

De officier begon met een verwijzing naar het nummer ‘Het geld van Ome Jan’ van Willeke Alberti. “De eerste zinnen van het refrein luiden als volgt: “Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Dat kon ons weinig schelen dus we namen het ervan.” Het is een vrolijk nummer maar eindigt in mineur want ome Jan krijgt aan het slot tranen in zijn ogen, als zijn nichtje vertelt hoezeer zij van hem houdt, en toont berouw. Het laatste couplet eindigt met: “Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen ome Jan en mij.” Dit nummer verscheen 27 jaar geleden, in 1993. Dat is hetzelfde jaar als waarin de vennootschap van verdachte werd opgericht, met verdachte als enig directeur en aandeelhouder.”, aldus de officier.

150.000 gulden contant voor een stuk grond op Aruba

Volgens het OM kocht verdachte middels de vennootschap voor 150.000 Nederlandse gulden een stuk grond op Aruba, contant betaald aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar kon zich volgens de officier niet herinneren of hij verdachte destijds had gevraagd naar de herkomst van het geld. Dat was destijds anders; zoiets hoefde niet en was zelfs een belediging, zo legde hij volgens de officier uit. “Toch is het precies die vraag waar het, net als bij ome Jan, in eerste instantie om draait in dit onderzoek: hoe kwam verdachte aan die centen?”, aldus de officier.

Aanleiding voor het onderzoek was een ander onderzoek waarin verdachte naar voren kwam voor het overtreden van de Opiumwet en omkoping. In een afgeluisterd telefoongesprek in dat onderzoek zei verdachte geld nodig te hebben omdat hij op het punt stond een perceel op Aruba te kopen voor meer dan 1 miljoen euro. Zo ontstond het vermoeden dat verdachte drugsgeld in onroerend goed op Aruba investeerde. Uit nadere informatie bleek dat verdachte, met hulp van een douanier, cocaïne invoerde en een ‘advieskantoor’ had dat vervalste loonstroken maakte. Op grond van die informatie startte dit witwasonderzoek tegen verdachte. En dit onderzoek leidde niet alleen tot een verdenking voor witwassen maar ook naar vervalsing en oplichting. Verdachte zou namelijk gedurende meerdere jaren loonstrookjes, een jaaropgave, een arbeidsovereenkomst en een aanvraag voor een WIA-uitkering hebben vervalst en gebruikt wat uiteindelijk leidde tot oplichting van het UWV en van een verzekeraar.

Ernst van de feiten

“Witwassen is een ernstig feit dat bijdraagt aan de instandhouding van criminaliteit. Witwassen vormt tevens een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Daarnaast heeft verdachte met de gepleegde valsheid in geschrifte een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van documenten zoals loonstroken, arbeidsovereenkomsten en jaaropgaven, moet kunnen worden gesteld. Die vervalsingen heeft verdachte doelbewust gebruikt om het UWV en een verzekeraar geld afhandig te maken waar hij geen recht op had. Dat alles vind ik zeer kwalijk. Temeer wanneer de feiten in breder context worden gezien: verdachte heeft met criminele activiteiten flinke opbrengsten gehad en hij heeft die opbrengsten als pensioen, als appeltje voor de dorst, veilig willen stellen op Aruba.”, aldus de officier.

Strafmaat en eis

Bij het formuleren van de strafeis weegt de officier de ernst van bovengenoemde feiten mee evenals het bedrag van 1,8 miljoen euro waar het hier om gaat. Ook de proceshouding van verdachte laat hij meewegen. Verdachte heeft vrijwel geen enkele verklaring gegeven en ten aanzien van de vervalsingen en oplichting toont hij geen enkel berouw of zelfinzicht. Een celstraf van 36 maanden vindt de officier hier dan ook op zijn plaats. Tegen de vennootschap eist hij een geldboete van 50.000 euro. Ook kondigt de officier een ontnemingsvordering aan. “Je kunt als crimineel dan wel met pensioen gaan, justitie zal je blijven achtervolgen.”, aldus de officier.

De rechtbank doet op 21 december uitspraak.