Operatie Alfa: Tot zestien jaar cel geëist tegen leden van criminele organisatie

In mei en juni stond het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) uitgebreid stil bij de strafbare feiten waarvan leden van de criminele organisatie van Martien R. verdacht worden. De groep hield zich gedurende langere tijd bezig met grootschalige wapenhandel en internationale drugshandel en witwassen. Vandaag maakte het OM de strafeisen bekend tegen veertien verdachten in het onderzoek rond Operatie Alfa.

Tijdens het jarenlange onderzoek luisterde de politie duizenden gesprekken af. Daaruit kwam volgens het OM een beeld naar voren van een gewetenloos handelende criminele organisatie, die geweld, corruptie en het aldoor plegen van ernstige strafbare feiten als de gewoonste zaak van de wereld beschouwde. Tijdens de zitting van 17 juni stond het OM uitgebreid stil bij de structuur en werkwijze van de organisatie, die onder leiding stond van Martien R.

Martien R.

R. wordt verdacht van talrijke strafbare feiten en is volgens het OM niet alleen de drijvende kracht achter de organisatie, maar bijvoorbeeld ook achter meerdere cocaïnetransporten en de handel in wapens. De afgelopen maanden presenteerde het OM een keur aan bewijs tegen de vermeende leider en vandaag stonden de officieren van justitie uitgebreid stil bij zijn rol en persoon: “Martien R. is een beroepscrimineel pur sang. Hij kiest er dag in dag uit voor om in georganiseerd verband criminele activiteiten te beramen en te plegen. Hij doet dat doelbewust en weloverwogen. Dat al deze criminele activiteiten ertoe leiden dat hij aan de samenleving grote schade toebrengt, laat hem volstrekt koud.”

Strafblad

Bij het bepalen van de strafeis is ook het criminele verleden van R. meegewogen. Zijn justitiële documentatie leert dat hij eerder voor wapenbezit, drugsdelicten, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie is veroordeeld tot gevangenisstraffen: “Deze straffen hebben hem er niet van weerhouden om zich opnieuw met zware strafbare feiten bezig te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat hij, wanneer hij in vrijheid wordt gesteld, doorgaat met het plegen van delicten in georganiseerd verband die de maatschappij op ernstige wijze ontwrichten. De samenleving moet daarom maximaal tegen deze verdachte worden beschermd.”

Lange gevangenisstraf

Volgens de wet kan er geen hogere straf worden opgelegd dan een derde boven de hoogste maximumstraf dat op een delict staat. In de zaak van Martien R. zou dat betekenen dat de maximum op te leggen gevangenisstraf 16 jaar is. De officieren van justitie vertelden vanmorgen waarom het OM vindt dat alleen een lange gevangenisstraf passend en geboden is in de zaak: “Kijkend naar de aard, ernst en hoeveelheid van de strafbare feiten die bewezen kunnen worden verklaard, de persoon van de verdachte, zijn rol en positie als leider van de criminele organisatie, het feit dat er sprake is van meermalen recidive, het ernstige recidivegevaar dat van verdachte uitgaat én het belang van de samenleving die maximaal tegen deze verdachte moet worden beschermd, is geen andere straf passend dan de maximale gevangenisstraf die in deze zaak kan worden opgelegd.” Het OM eist daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 jaar tegen Martien R. Daarnaast vordert het OM de verbeurdverklaring van zijn woning aan de Koolzaadweg in Berghem, het huis dat via een witwasconstructie in het bezit kwam van R.

Strafproces

De verdachten en hun verdediging hebben ervoor gekozen om zich grotendeels niet in het openbaar te verantwoorden voor de ernstige delicten waarvan zij worden verdacht. Het OM betreurt deze opstelling omdat daardoor het debat over de beoordeling, weging en verantwoording van de in het dossier gepresenteerde delicten niet plaatsvond op de plek die daarvoor is bedoeld: de zittingszaal.

Andere verdachten

Niet alleen tegen de hoofdverdachte werd vandaag een jarenlange gevangenisstraf geëist. Ook in de andere dertien zaken eiste het OM onvoorwaardelijke celstraffen. Op deze overzichtspagina op onze website vind je alle strafeisen met een korte toelichting per verdachte. Ook kun je alle zaken uit het onderzoek rond Operatie Alfa teruglezen.

Reactie hoofdofficier

Heleen Rutgers is als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant eindverantwoordelijk voor het onderzoek Noord. Zij benadrukt in het licht van deze zaak de noodzaak van de aanpak van ondermijnende criminaliteit: “Drugshandel, wapenhandel, witwassen, de verwevenheid tussen boven- en onderwereld, corruptie en geweld of het dreigen daarmee zijn allemaal aan de orde gekomen in dit onderzoek. Het bevestigt het verontrustende beeld van de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd laat het onderzoek rond Operatie Alfa zien dat wij als gezamenlijke overheid in staat zijn om dit soort ernstige criminaliteit aan te pakken. Daar gaan we ook volop mee verder. In deze zaak is het nu aan de rechter om zich uit te spreken.”

Andere eisen

Hieronder een overzicht van de eisen tegen de overige 13 verdachten met een korte toelichting.

Arnold M.
Arnold M. was de rechterhand van Martien R. binnen het criminele samenwerkingsverband. Hij was niet alleen een belangrijke gesprekspartner voor de leider, maar zijn steun- en toeverlaat gedurende de gehele periode dat het opsporingsonderzoek liep. Ook was Arnold M. een belangrijke speler binnen het criminele samenwerkingsverband. Hij was betrokken bij het beramen en plegen van misdrijven, vervulde een coördinerende rol en was actief in de uitvoering. Tegen hem eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar.

Driekus N.
Driekus N. is bekend met het criminele vak, met een eigen netwerk dat hij kon inzetten voor de criminele organisatie. De lange ervaring blijkt ook uit zijn strafblad, waarop meerdere veroordelingen staan, onder meer voor deelname aan een criminele organisatie. Van dit feit wordt hij nu opnieuw verdacht. Ook zou hij betrokken zijn bij de invoer van meer dan 300 kilo cocaïne uit Brazilië. Tegen hem eist het OM een gevangenisstraf van 8 jaar.

Anton R.
Als zoon van de leider had hij een zekere status en werd hij bij veel delicten betrokken. Hij wordt verdacht van 7 delicten in het onderzoek, waaronder wapenhandel en het voorbereiden/bevorderen van de import van cocaïne. Uit dit grote aantal strafbare feiten kan volgens het OM worden bewezen dat hij een actieve speler was binnen de criminele organisatie. Het OM eist 10 jaar en 8 maanden cel tegen hem.

Tinus R.
Tinus R. was een prominent en gerespecteerd lid van de criminele organisatie en een belangrijke adviseur. Als Tinus aan het woord was, drukte hij regelmatig zijn stempel op het gesprek en schroomde hij niet gewelddadige oplossingen voor problemen voor te stellen. Tegen hem eist het OM en onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar.

Toon R. 1979
Deze verdachte wist als enige lid van de criminele organisatie een half jaar uit handen van de politie te blijven. De onderschepte berichten op Encrochat lieten een ontluisterend beeld zien in de periode van zijn vlucht. Een beeld van een man die nog steeds dag in, dag uit bezig was met het voorbereiden en plegen van misdrijven. Die chats gingen niet alleen over (de productie van) synthetische drugs, maar ook over vuurwapens. In totaal wordt hij van 8 delicten verdacht. Tegen hem is vanmorgen 10 jaar en 8 maanden cel geëist.

Siebren M.
Hij is een routinier in het criminele milieu en zat al meerdere gevangenisstraffen uit voor drugsdelicten. Hij was niet te beroerd om zijn kennis en kunde in te zetten ten behoeve van de productie van synthetische drugs en een bijdrage te leveren aan de wapenhandel door het crimineel samenwerkingsverband en was van alle markten thuis. Ook in zijn zaak past voor het OM geen andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf: 9 jaar werd tegen hem geëist.

Martien van de P.
Martien was bij veel criminele gesprekken aanwezig en deed daar een duit in het zakje, bemoeide zich met raad en daad met de opbouw van een drugslaboratorium en maakte zich als actieve uitvoerder onder meer schuldig aan het medeplegen van wapenhandel en verwerken van een aanzienlijke partij cocaïne. Tegen hem is 4 jaar cel geëist.

Anjo R.
Anjo R. had een meer uitvoerende rol in de organisatie en verleende op een aantal  momenten hand- en spandiensten. Hij pleegde ook ernstige strafbare feiten binnen het georganiseerde verband en droeg in dat kader onder andere bij door het plegen van een bedrijfsinbraak en activiteiten binnen de wapenhandel door de organisatie.  Ook zette hij de burgemeester van Oss onder druk om een woonwagen op een voor hem gewenste locatie af te dwingen. Hij moet als het aan het OM ligt 3 jaar de cel in.

Bea T.
Bea T. vervulde een sleutelrol binnen het crimineel samenwerkingsverband. Door haar positie als boekhouder en beheerder van de financiën maakte zij het functioneren van de criminele organisatie mogelijk. Haar woning en schuur stelde zij open voor de organisatie en zij vervulde noodzakelijke hand- en spandiensten ten behoeve van bijvoorbeeld de wapenhandel. Voor de organisatie zou ze meer dan 1 miljoen euro hebben witgewassen. In haar zaak eist het OM een gevangenisstraf van 5 jaar.

Toon R. 1964
Samen met zijn vrouw Bea beheerde hij de kas van de organisatie en verrichtte in dat kader uitbetalingen. Ook nam hij actief deel aan de drugsdelicten en liet zich niet onbetuigd ten aanzien van de wapenhandel waarmee het crimineel samenwerkingsverband zich bezighield. Onder meer de rol, betrokkenheid en brede inzetbaarheid van verdachte, de ernst van de door hem gepleegde strafbare feiten en de frequentie waarmee hij dat deed rechtvaardigen naar mening van het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 9 jaar. In zijn woning werd een geldbedrag van ruim 263.000 euro gevonden. Dit bedrag wil het OM definitief afpakken.

Kaan D.
Deze man sprong onder meer in het oog door zijn betrokkenheid bij de geweldscomponent van de organisatie, waaraan wij al eerder woorden wijdden. Hij werd zelfs genoemd als lid van het ‘afpersteam’. Hij vervulde ook een uitvoerende rol, bijvoorbeeld binnen de vuurwapenhandel, en bij witwassen. Een gevangenisstraf van 4 jaar tegen hem is volgens het OM passend en geboden.

Martien N.
Martien N. manifesteerde zich binnen het crimineel samenwerkingsverband als een actieve uitvoerder die overal voor in was en van wanten wist. Hoewel hem geen aansturende rol wordt toegedicht, was hij wel zeer actief in de uitvoering en betrokken bij meerdere ernstige strafbare feiten waarmee de organisatie zich bezighield, zoals de handel in drugs en wapens. Tegen hem eist het OM een celstraf van 9 jaar.

Bart H.
Bart H. opereerde veelal onder directe aansturing van de leider, zijn schoonvader. Ook vervulde hij met enige regelmaat zelfstandig een sturende rol binnen de organisatie. Daarnaast was hij in zijn uitvoerende rol van alle markten thuis: zo hield hij zich bezig met het halen, brengen, verpakken, overdragen en schoonmaken van wapens en verdovende middelen. Kort samengevat: Bart H. was een prominent en zeer actief lid van de criminele organisatie. Het OM eist tegen deze verdachte een gevangenisstraf van 10 jaar.