“Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”

Gisteren stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachte verschillende strafbare feiten waaronder valsheid in geschrifte, witwassen en fraude. Een officier noemde het op zitting “een web van list en bedrog”.

Aanleiding van de zaak

De zaak draait in de kern om een groot faillissement. De aanleiding voor de zaak is gelegen in het faillissement en/ of de afwikkeling van de onderneming Rolsa N.V. (voorheen OFNL geheten). 

Levensverzekeringpolissen

Rolsa N.V. / OFNL was een onderneming die investeerde in Amerikaanse Levensverzekeringspolissen. In maart 2006 werkte verdachte namens Orca Derivatives een investeringsvoorstel aan Delta Lloyd uit. OFNL zou worden gefinancierd door de uitgifte van beursgenoteerde obligaties. Met de verkregen financiering kon OFNL levensverzekeringspolissen aanschaffen. De looptijd van de investering zou 10 jaar bedragen. OFNL kocht de levensverzekeringen niet zelf aan, maar door tussenkomst van trusts naar Californisch recht.

Strafbare feiten

Er zijn volgens het OM meerdere strafbare feiten gepleegd. En het is een ingewikkelde constructie die bedacht is. En hoe dieper het OM graaft hoe meer rotzooi er naar boven komt. In de eerste plaats een kasrondje eind maart 2014. In een kort bestek van tijd vindt er een serie van betalingen plaats tussen meerdere ondernemingen die aan verdachte gelieerd zijn. Deze betalingen leiden er uiteindelijk toe dat de onderneming OFNL in maart/april wordt verarmd tot een bedrag van ongeveer 4,7 miljoen USD. Het OM ziet in dit kasrondje een witwasconstructie. De tweede bijzonderheid betreft het aangaan en de terugbetaling van een leningsovereenkomst van 22 miljoen dollar eind 2014. Volgens de officier blijkt de terugbetaling een sigaar uit eigen doos. De betaling vindt plaats vanaf een (geheime) rekening waarvan de curator op dat moment geen weet had. Een faillissement waarbij in de afwikkeling er legio documenten boven tafel zijn gekomen waarvan een zeer ernstig vermoeden bestaat dat ze vals of vervalst zijn. Ook lopen er meerdere civiele procedures door en tegen de actoren in deze zaak. 

Strafrechtelijk onderzoek

“Het is absoluut stuitend om te zien hoe makkelijk verdachte zich heeft bediend van valse stukken, vervalste e-mails en hoe makkelijk hij mensen blind stukken voor hem laat tekenen. Bovendien deinst hij er ook niet voor terug om zijn eigen leugens bij een notaris vast te laten leggen en ze op die wijze proberen te legitimeren.”, aldus de officier van justitie.

Ernst van de feiten

Het nadeel voor de Nederlandse staat ligt in de richting van ongeveer 7,3 miljoen euro. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur is dan ook het uitgangspunt. Valsheid in geschrifte, witwassen en faillissementsfraude zijn ernstige strafbare feiten. 
“Het heeft er naar mijn idee dan ook alle schijn van dat de verdachte zichzelf in een web van list en bedrog heeft gedraaid en inmiddels in zijn eigen waarheid is gaan geloven. Ik heb in ieder geval geen enkele vorm van inzicht in de strafwaardigheid van zijn eigen handelen bij hem aangetroffen. Een langdurige gevangenisstraf is daarom de enige passende reactie op alle feiten die volgens het OM zijn gepleegd.”, aldus de officier van justitie. 

Een strafeis van 5 jaar vindt de officier hier dan ook op zijn plaats.

De zitting gaat maandag 13 september verder met de pleidooien en maakt de rechtbank ook bekend wanneer ze uitspraak doet.