OM vernieuwt flitspalen

Het Openbaar Ministerie gaat vijftig verplaatsbare flitspalen aanschaffen en inzetten voor het handhaven van de maximum snelheid. De flitspalen kunnen in heel Nederland worden geplaatst. Daarnaast worden vaste flitspalen vervangen. Daarvoor werd gisteren een contract ondertekend met drie leveranciers. 

Een pilot met verplaatsbare flitspalen was succesvol: op locaties waar de palen stonden werden veel minder snelheidsovertredingen geregistreerd dan voor de plaatsing. Daarmee kunnen de flitspalen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid: Nul verkeersdoden in 2030. 

Nieuwe vorm van snelheidshandhaving

De verplaatsbare flitspalen (VFP) blijven een aantal weken tot maanden op één locatie staan en worden daarna op een andere locatie neergezet. Daarmee is het een nieuwe vorm van snelheidshandhaving, tussen de mobiele radar en de vaste flitspalen in. Met een mobiele radar wordt een paar uur op één plek gecontroleerd, de vaste flitspalen staan een aantal jaren op dezelfde plaats. 
Door een flitspaal regelmatig te verplaatsen kan op meerdere locaties de verkeersveiligheid verbeterd worden. Bestuurders worden zich meer bewust van hun snelheid en passen ze hun verkeersgedrag aan. Die gedragsverandering is nodig om de wegen veiliger te maken. Het OM start binnenkort met de aanbesteding van vijftig VFP’s, en hoopt dit aantal later uit te kunnen breiden. De ambitie is om  te starten met de inzet van twaalf VFP’s in 2022; de andere worden in 2023 op hun eerste locatie neergezet.

Vervanging vaste flitspalen

Daarnaast ondertekende het OM gisteren een contract om vaste flitspalen te vervangen. De huidige flitspalen zijn contractueel aan vervanging toe. Na een Europese aanbesteding werden drie leveranciers geselecteerd die gefaseerd de vaste flitspalen gaan vervangen en onderhouden. De leveranciers gaan de nieuwe palen eerst testen. Naar verwachting worden de eerste nieuwe flitspalen eind van dit jaar in gebruik genomen. 

Door de VFP’s en de nieuwe vaste flitspalen in te zetten op locaties waar te hard rijden een groot risico vormt, zet het OM in op duurzame verbetering van de verkeersveiligheid. Het bepalen van locaties voor flitspalen gebeurt altijd samen met de wegbeheerder en lokale politie. Ook voor de verplaatsbare flitspalen worden de komende periode nadere criteria opgesteld.