Beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro in strafrechtelijk onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie

Het verzoekschrift en de daarop volgende beschikking van de rechtbank Amsterdam in het civiele onderzoek naar het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) heeft het Openbaar Ministerie (OM) aanleiding gegeven om de verdenking in het strafrechtelijk onderzoek naar onder meer het (ex-) bestuur van SHA, uit te breiden met verduistering. Als gevolg hiervan is inmiddels strafvorderlijk beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van verdachten voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro.  

Aangifte Randstad

In februari 2022 maakte het OM bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar onder meer (ex-) bestuurders van SHA. Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed.

Civiel onderzoek

Sinds augustus 2021 doet het OM civiel onderzoek naar het bestuur van SHA. Deze taak is het OM toebedeeld  naast haar taak als openbare aanklager in strafrechtelijke procedures.  Eerder deze maand diende het OM in het kader van haar civiele taak een verzoekschrift in bij de rechtbank Amsterdam om de bestuurders van SHA te schorsen en te ontslaan. De rechtbank besloot gisteren om de bestuurders met onmiddellijke ingang te schorsen uit hun bestuurderstaak en een tijdelijk nieuw bestuur te benoemen.

Het lopende strafrechtelijke onderzoek heeft als doel waarheidsvinding ten aanzien van de vermoedelijk gepleegde strafbare feiten alsmede het veiligstellen van vermogensbestanddelen.