OM eist celstraffen, boetes en een beroepsverbod in fraudezaak agrarische sector

Afgelopen week, gisteren en vandaag stonden een aantal verdachten voor de rechtbank van Den Bosch in een fraudezaak rondom de agrarische sector. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de leiding van een van de grootste agrarisch adviesbureau van Nederland, een criminele organisatie te vormen. Het vervalsen van documenten, het schenden van de meststoffenwet en fosfaatrechtenfraude zijn een paar voorbeelden van de gestructureerde fraude die het bedrijf en de werknemers van het bedrijf pleegde. Het OM eist gevangenisstraffen van 3 jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen de directie van het adviesbureau en een taakstraf van 240 uur tegen een ander directielid, hij speelde een minder grote rol. Tegen het bedrijf eist het OM een boete van 400.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Negatieve signalen over agrarisch adviesbureau

Bij het OM en de NVWA kwamen rond 2016 regelmatig negatieve signalen binnen over het adviesbureau. Deze signalen leverden de verdenking op dat de adviseurs van dit bureau bereidt waren om actief mee te denken om de regelgeving te ontduiken en de overheid valselijk te informeren. Naar aanleiding van deze verdenkingen is het FP samen met de NVWA-IOD een groot opsporingsonderzoek gestart wat medio 2020 is afgerond. Dit onderzoek had betrekking op feiten gepleegd in de periode januari 2016 tot en met juni 2019.

Complexe regelgeving

Veehouders en akkerbouwers in Nederland zijn net als andere ondernemers in Nederland onderworpen aan allerlei regels. Veel van die regels hebben te maken met de hoeveelheid mest die in Nederland door vee mag worden geproduceerd en op het land mag worden toegepast. Al jaren is algemeen bekend dat deze regels op grote schaal worden overtreden: mestfraude is en blijft een serieus probleem in Nederland. Omdat de regelgeving complex is maken veel veehouders en akkerbouwers gebruik van deskundige adviseurs. De hoofdverdachten in deze zaak voerden een dergelijk adviesbureau, en wel één van de grootste in het zuiden van Nederland. Het adviesbureau adviseerde honderden klanten bij hun contacten met de overheid.

Overheid misleid

De vier directeuren van het adviesbureau worden verdacht van het opmaken van en/of indienen van valse geschriften gebruikt in de context van de mestwetgeving. Ook het bedrijf zelf en een aantal van hun klanten worden hiervan verdacht. Hiernaast worden het adviesbureau en de directeuren verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Het oogmerk van deze organisatie was het misleiden van de overheid, waaronder de NVWA en RVO, door de klanten (veehouders en akkerbouwers) te helpen de complexe regelgeving te ontduiken. Het OM vindt dat het valselijk informeren van de overheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteit van het adviesbureau was. De tenlastelegging vormt volgens de officier van justitie een doorsnede van die fraude. “Om een idee te geven wat het adviesbureau aan klanten adviseerde: het vervalsen van de administratie rondom de melkproductie van een melkveebedrijf om meer fosfaatrechten te krijgen. Het opgeven van grond van de gemeente als eigen grond waarop mest zou worden uitgereden. Of het vermijden van een vergunningstraject door verkeerde maten op de geven van een te bouwen mestsilo waardoor voorkomen werd dat een volledige aanvraag omgevingsvergunning moest worden gedaan. Hier werkten het adviesbureau, klant en bouwer van de mestsilo samen onder een hoedje”, aldus de officier.

De rechtbank doet 20 december uitspraak in deze mega zaak.