Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.

-----

The Dutch public prosecutor has decided to launch a criminal investigation into Rabobank. The investigation focuses on Rabobanks's role as gatekeeper for the purpose of combating money laundering and terrorist financing. In other words, compliance with the Money Laundering and Terrorism Prevention Act and the consequences thereof. The reason for this criminal investigation is a notification from DNB (the Dutch Central Bank). No further announcements will be made about the criminal investigation at this time.