OM eist tot 2 jaar cel voor in de markt zetten van schadepartij kruidenpotjes

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen 6 verdachten, waaronder één bedrijf, die betrokken zijn bij de verkoop van een schadepartij kruidenpotjes. De partij was eerder, in verband met gevaar voor de volksgezondheid, uit de markt gehaald. Er zouden glasdeeltjes van de potjes kunnen loskomen. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt verdachten onder andere het aanbieden van schadelijk waar en het vervalsen en gebruik maken van valse geschriften.

Recall

Eind 2020 werd een partij kruidenpotjes door het bedrijf van de hoofdverdachte, een afvalverwerker, opgehaald bij de kruidenproducent voor vernietiging, nadat deze middels een publiekswaarschuwing en recall uit de markt waren gehaald. De hoofdverdachte, directeur van het bedrijf, zorgde daarbij onder andere voor een door hem getekende afname- en vernietigingsverklaring. 

Melding NVWA

In maart 2021 kwam er bij de NVWA een melding binnen van iemand die letsel had opgelopen bij het gebruik van potjes kruiden. Bij de daaropvolgende controle, in een winkel waar de kruiden gekocht waren, werden diverse potjes kruiden uit de schadepartij aangetroffen, evenals een partij sauzen. De eigenaar/huurder van de betreffende winkelkast in de winkel, een van de overige verdachten van vandaag, verklaarde waar hij de kruiden had gekocht. Hierbij was een aantal van de overige verdachten betrokken. Bij de daarop volgende controle in een loods werden de resterende potjes kruiden aangetroffen waarna een strafrechtelijk onderzoek startte en de potjes in beslag werden genomen. Diezelfde periode vond er een doorzoeking plaats bij het bedrijf van de hoofdverdachte en werd er nog een schadepartij kruiden, een partij sesamzaad en een partij sauzen aangetroffen.

Nader onderzoek wees uit dat het bedrijf van de hoofdverdachte van tenminste 20 andere partijen valse documenten had opgemaakt. Door valse begeleidingsbrieven en vernietigingsverklaringen heeft het bedrijf doen voorkomen alsof de opgehaalde partijen wel of gedeeltelijk waren vernietigd terwijl deze partijen niet waren vernietigd.

Ernst van de feiten

“Het gaat hier om ernstige feiten die een groot potentieel gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren door het weer op de markt brengen van partijen teruggehaalde schadelijke producten en die door de valsheid een inbreuk hebben gemaakt op het vertrouwen tussen professionele partners op de markt.”, aldus de officier.

Zij vervolgt haar verhaal: “De zaak is gelukkig snel ontdekt en het gevaar voor de volksgezondheid is fors ingedamd doordat de NVWA zeer slagvaardig en snel heeft opgetreden en nagenoeg bijna de volledige partij in beslag heeft weten te nemen voordat alle potjes hadden kunnen worden afgezet. Het is aan het snelle handelen van de NVWA te danken dat deze potentiele gevaarlijke situatie in de kiem is gesmoord.”

Een viertal verdachten heeft er volgens het OM alles aan gedaan om te proberen hun handel en wandel rondom deze partij kruidenpotjes te verdoezelen. Twee verdachten hebben openheid van zaken gegeven. Zij hebben hun medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek verleend om ieders rol helder te krijgen.

Strafmaat

De hoofdverdachte is eerder betrokken geweest bij milieudelicten en daar ook voor veroordeeld. Op zijn bedrijf, een professionele partij in de afvalverwerking, rust een grote verantwoordelijkheid. Andere bedrijven moeten onvoorwaardelijk erop kunnen vertrouwen dat een afvalverwerkingsbedrijf doet wat ze moet doen. De hoofdverdachte en zijn bedrijf heeft het vertrouwen ernstig geschaad en ook potentiele imagoschade voor de betreffende kruidenproducent veroorzaakt.

De officier rekent dit de hoofdverdachte en zijn bedrijf dan ook zeer zwaar aan. “Bovendien heeft het handelen blijk gegeven van een minachting voor de volksgezondheid en is er enkel sprake geweest van financieel gewin waarbij volstrekt gewetenloos is gehandeld.”, aldus de officier.

Het is niet gebleven bij de afzet van deze kruidenpotjes. Valsheid in geschrifte is hier volgens de officier niet geschuwd om meerdere illegale praktijken te verhullen. Ook voor wat betreft de schadelijke partij sesamzaad en de sauzen die werden aangetroffen is er vergelijkbaar gehandeld en heeft men niet gedaan wat men had behoren te moeten doen. Voor wat betreft de partij sesamzaad heeft verdachte waarschijnlijk niet de kans gekregen om deze op de markt af te zetten maar de partij sauzen zijn, ondanks dat ook deze vernietigd moesten worden, op de markt afgezet en uiteindelijk voor een deel verkocht aan argeloze consumenten.

Strafeisen

Tegen de hoofverdachte eist zij een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar met aftrek voorarrest en een beroepsverbod. Tegen het afvalverwerkingsbedrijf eist zij een geldboete van 50.000 euro. Daarnaast eist zij een te ontnemen bedrag van bijna 32.000 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel.

Tegen de overige verdachten eist zij respectievelijk; een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 169 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en met aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 240 uur; een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 162 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar evenals een taakstraf van 240 uur; een gevangenisstraf van 120 dagen waarvan 105 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 100 uur; een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 139 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en aftrek voorarrest evenals een taakstraf van 200 uur.

De rechtbank doet op 16 maart uitspraak.