OM eist 15 maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool

Gisteren diende de strafzaak in de rechtbank van Den Bosch tegen twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland. Het Openbaar Ministerie (OM)  verwijt de verdachten witwassen en valsheid in geschrift, ook werd er gekeken naar de rol van een specifieke taalschool. Het OM verdenkt de verdachten van misbruik van overheidsgelden. Het gaat om een bedrag van rond de 1,2 miljoen euro. Het OM eist een geldboete van 20.000 euro tegen de taalschool. Tegen de beide verdachten een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Ook wil het OM dat de verdachten het recht wordt ontzegd om als bestuurder of vrijwilliger actief te zijn in de onderwijssector.

FIOD deed onderzoek o.l.v. Openbaar Ministerie

In april 2019 is gestart met een onderzoek naar een tweetal taalscholen met vestigingen in Gelderland. Het viel op dat de taalscholen (in de vorm van stichtingen) hogere winsten maakten dan gemiddeld gebruikelijk is in deze branche. Hoewel het hier om concurrerende taalscholen gaat is besloten om het onderzoek naar beide scholen samen te doen. Dit had te maken met het feit dat verdachte zowel betrokken is geweest bij de ene taalschool als bij een andere taalschool. De doelstelling van de stichting was, kort gezegd, het bevorderen van inburgering middels het aanbieden van onderwijs, cursussen en begeleiding voor het succesvol afronden van het inburgeringstraject. De inkomsten van de stichting bestonden vrijwel volledig uit uitbetalingen van DUO.

Misbruik overheidsgelden door commerciële taalschool

In Nederland krijgen inburgeraars, kort gezegd, een lening om onderwijs te volgen in de Nederlandse taal alsmede om kennis te maken met de Nederlandse samenleving. Als de inburgeraar zijn inburgeringsexamen binnen 3 jaar haalt wordt deze lening kwijtgescholden. Met het diploma van het inburgeringsexamen kan men een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Tot 2016 werd het onderwijs voor deze inburgeraars gegeven via de ROC’s, de regionale opleidingscentra, of Vluchtelingenwerk. Daarna is de markt voor het onderwijs aan inburgeraars, mede door het aanzienlijke aantal vluchtelingen uit Syrië, gecommercialiseerd.

“Het beeld dat ontstaat naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek is dat de werkwijze binnen de gecommercialiseerde taalschool erop gericht was om de budgetten die beschikbaar waren voor de inburgeraars maximaal te benutten, ook als zij niet van plan waren om les te volgen. Het OM verwijt de stichting geld als kostenvergoeding aan leerlingen heeft betaald of uitgegeven heeft aan laptops, cadeaukaarten of aan tussenpersonen. Dit terwijl de verdachten daar feitelijk leiding aan hebben gegeven. In mijn visie gaat het hier om witwassen voor zover het gaat om geld dat ten onrechte is gefactureerd bij DUO’, aldus de officier van justitie.

Valsheid in geschrift en witwassen

De FIOD heeft berekend dat meer dan 60% van de omzet van taalschool, in ieder geval voor een bedrag van € 1.231.250,-, ten onrechte is gedeclareerd. Het OM komt tot een bewezenverklaring van feitelijk leidinggeven aan witwassen van een bedrag van € 725.000,-. Tevens hebben de verdachten op eigen titel een bedrag van € 148.000,- afkomstig van de taalschool, witgewassen. Bij een dergelijk fraudebedrag is conform de richtlijnen een gevangenisstraf van 24 maanden het uitgangspunt.

De rechtbank doet op 21 februari 2023 uitspraak.