Fraudeur die scholingskosten voor inburgering onterecht opvoerde riskeert celstraf

Een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500,-. Dat eist de officier van justitie vandaag in de rechtbank Oost Brabant tegen een 52-jarige man, inmiddels woonachtig in Marokko. Hij en twee medeverdachten, een 31-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Tilburg, staan terecht vanwege het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting en (het medeplegen van) valsheid in geschrifte. Tegen de medeverdachten heeft het OM naast taakstraffen van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf, boetes geëist.

Scholingskosten doorvoeren

In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 zijn er door de hoofdverdachte ruim 700 aangiften naar de Belastingdienst verstuurd waarin scholingskosten voor inburgering in aftrek zijn genomen. De 31-jarige mannelijke medeverdachte zou 150 onterechte aangiften hebben ingediend en de vrouwelijke medeverdachte 38 keer. Deze twee medeverdachten werkten samen. De officier van justitie: “Vandaag gaat het om een zaak waarbij ten onrechte scholingskosten in aftrek zijn gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. Terwijl voor deze scholingskosten een lening werd verstrekt die bij het behalen van het diploma voor de inburgeringscursussen wordt kwijtgescholden, werd er op grote schaal gepoogd om deze kosten óók in aftrek te brengen op de aangifte inkomstenbelasting.” De verdachten deden zich voor als kenners van het belastingrecht en vroegen voor de geboden hulp steeds een vergoeding. Zowel in openbare, online bronnen als in het aangiftesysteem van de Belastingdienst staat dat scholingskosten niet voor aftrek in aanmerking komen.

Opzettelijk valse aangiftes ingediend

“De hoofdverdachte heeft een groot aantal mensen belazerd en geld afhandig gemaakt voor de ‘hulp’ die hij hen zou geboden hebben. Hij heeft actief via internet mensen aangezet om het in aftrek brengen van scholingskosten voor inburgering gewoon te proberen. Voor zover de Belastingdienst deze opzettelijk valse aangiftes heeft geaccepteerd is er geld dat door alle Nederlanders samen moet worden opgebracht ten onrechte toegekomen aan degenen die opzettelijk een valse aangifte hebben gedaan,” aldus de officier van justitie.

Celstraf, taakstraffen en een ontnemingsvordering

Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een geldboete voor een bedrag van € 36.000,- tegen de 52-jarige hoofdverdachte. Voor de andere twee verdachten kwam het OM tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 1 jaar. Daarnaast heeft het OM een geldboete van 8.000 euro en 2.200 euro geëist tegen respectievelijk de 31-jarige man en 28-jarige vrouw.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.