Tweede flitspaal Randweg Leusden gaat aan

Wie met de auto of motor te hard rijdt op de Randweg bij de aansluiting met de Valleilaan, krijgt binnenkort een boete. Vanaf 22 mei gaat de flitspaal, die al een tijd geleden is geplaatst, aan. Het is de tweede flitspaal op de Randweg in Leusden. De gemeente Leusden, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Randweg verbetert. 

De vaste flitspaal op de Randweg bij de aansluiting met de Valleilaan handhaaft in beide rijrichtingen. Hier geldt een maximum snelheid van 50 km/u. Het Openbaar Ministerie besloot de flitspaal op verzoek van de gemeente Leusden en de politie te plaatsen. Op het wegvak van de Randweg tussen de rotonde Schotkamp en de Valleilaan wordt vaak te hard gereden. 

De Randweg is de belangrijkste toegangsweg tot Leusden vanaf de A28. Direct naast de weg loopt een hoofdfietsroute. Bij de Valleilaan steken veel fietsers en voetgangers de Randweg over, zeker sinds de oplevering van de nabijgelegen nieuwbouwwijk Valleipark. De intensiteit op de Randweg is hoog en er wordt vaak te hard gereden. Mede door de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers is dat een groot risico.

 Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het controleren op de snelheidslimiet op één van de belangrijkste wegen van Leusden, heeft ook een positief effect op andere wegen in de bebouwde kom van Leusden. De flitspaal is al een tijd geleden geplaatst, maar stond nog niet aan. In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Vanaf 22 mei krijgen alle overtreders een boete. Op het kruispunt Randweg - Groene Zoom werd al eerder een flitspaal geplaatst. 

Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.