Onderzoek naar Stint: vragen en antwoorden

Wij hebben de afgelopen jaren veel vragen gehad over het onderzoek naar de Stint. Een groot deel van die vragen en de antwoorden daarop vind je terug op deze pagina. Je vindt er onder meer informatie over de precieze verdenkingen tegen de verdachten, het onderzoek en over het vervolg van de zaak.

1. Wat zijn de precieze verdenkingen tegen de verdachten?

Ze worden verdacht van het in de markt brengen en verkopen van een schadelijk product, waarvan ze wisten dat het schadelijk was. Deze gebreken hebben ze volgens het OM ook verzwegen voor de afnemers/gebruikers. Dat is strafbaar gesteld in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

2. Wat zijn de exacte verdenkingen per persoon en per bedrijf?

De verdenkingen zijn grotendeels gelijk voor de leidinggevenden en bedrijven. In totaal gaat het om drie feiten met daarin de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht:
 

  • Artikel 174 (lid 1 en 2)
  • Artikel 175 (lid 1 en 2)
  • Artikel 225 (lid 1 en 2)

3. Zijn er ook medewerkers verdacht van strafbare feiten?

Naast de twee leidinggevenden die wij vervolgen, zijn er de afgelopen jaren nog twee andere leidinggevenden van de betrokken bedrijven verhoord als verdachte. Hun rol bij de ontwikkeling, productie en verkoop van de Stint was kleiner dan de twee verdachten die wij gaan vervolgen; zij waren vanaf het begin af aan betrokken. Andere medewerkers van de bedrijven zijn in het onderzoek niet als verdachte aangemerkt.

4. Zijn de strafbare handelingen ook daadwerkelijk gepleegd door de leidinggevenden of worden ze puur vervolgd vanwege hun verantwoordelijkheid?

Alle verdachten zijn in de visie van het OM actief betrokken bij de verdenking en verantwoordelijk. Dat is de reden dat wij zowel de bedrijven als deze twee feitelijk leidinggevende vervolgen.

5. Welk bewijs heeft het OM eigenlijk tegen de verdachten?

Wij gaan hier op dit moment niet uitgebreid op in. Het gaat in ieder geval om rapporten van deskundigen, correspondentie tussen de verdachten en klanten, maar ook om afgeluisterde telefoongesprekken, eigen verklaringen van verdachten en verklaringen van medewerkers en anderen getuigen. Het gehele dossier omvat 33 orders en vele duizenden pagina’s.

6. Bedrijven die worden vervolgd, hoe zit dat precies?

In geval er sprake is van strafbare feiten die gepleegd zijn binnen de sfeer van een bedrijf dan kan dat bedrijf ook door het OM worden vervolgd. Het is iets dat vaker gebeurt in onderzoeken. In dit geval hebben de bedrijven de Stint ontwikkeld, geproduceerd en verkocht en om die reden verdachte.

7. TNO heeft eerder onderzoek gedaan naar het product Stint. Op veel punten deugde het product niet. Waren de verdachten van al deze gebreken op de hoogte?

Op basis van het onderzoek is onze conclusie dat ze ten aanzien van bepaalde gebreken op de hoogte waren.

8. Speelt de tijd dat men wist dat het product niet deugde nog een rol in de strafbaarheid?

Dit wegen we zeker mee.

9. Wat was het precies dat niet deugde?

Op een groot aantal punten was de Stint niet veilig. Eerdere onderzoeken hebben dit ook al aangetoond en die conclusies maken ook onderdeel uit van ons onderzoek. Belangrijke elementen zijn dat het product niet voldeed aan de veiligheidseisen in machinerichtlijn, dat de Stint bij remmen niet snel genoeg stil stond en de werking van de accu’s verslechterde snel; daardoor kon het onbedoeld vertragen of stilvallen. Ook werd niet voldaan aan de EMC-richtlijn, dat ziet op eisen rond de elektromagnetische compatibiliteit, en was er geen noodstopvoorziening.

10. Wat is nu de verdere planning? Wanneer komt de zaak bijvoorbeeld op zitting?

De verdediging is inmiddels in het bezit van het dossier en wordt nu in de gelegenheid gesteld om het dossier te lezen en eventuele onderzoekswensen in te dienen. Eventuele onderzoekswensen worden beoordeeld en uiteindelijk zal de rechter-commissaris daar over besluiten. Als dit traject is afgerond dan kan de zaak worden gepland op zitting. Hoe lang dit nog duurt is op dit moment niet te zeggen.

11. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit onderzoek werd afgerond?

In eerste instantie is vooral gekeken naar het ongeluk en de oorzaak daarvan. Daarna is intensiever onderzoek gedaan naar de producent. Er is een specialistisch team samengesteld dat jarenlang onderzoek deed. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een omvangrijk dossier van 32 ordners en vele duizenden pagina’s. De hele zaak is daarna uitgebreid beoordeeld door het OM.

12. Hoe hebben de nabestaanden gereageerd op de vervolgingsbeslissing?

Recent hebben wij met de slachtoffers en nabestaanden gesproken. Zij vinden het heel belangrijk dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat de verdachten zich moeten verantwoorden om uitleg te geven over onze bevindingen en beschuldigingen. Ook bijna vijf jaar na het ongeluk is de impact van het ongeluk nog altijd groot.

13. Wie heeft dit onderzoek eigenlijk uitgevoerd? Was dat alleen de politie Oost-Brabant?

Het onderzoek werd gedaan door een team van medewerkers van de politie Oost-Brabant en de Nederlandse Arbeidsinspectie, waarbij experts van onder andere de Landelijke Eenheid zijn geraadpleegd.