OM vervolgt zeven mensen voor het in georganiseerd verband verstrekken van een zelfdodingsmiddel

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt zeven personen, omdat zij samen een systeem in stand hebben gehouden waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt. Hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe is in Nederland strafbaar als de zelfdoding volgt. In oktober 2022 maakte het OM het voornemen bekend om tien personen te vervolgen. Afgelopen jaar vonden er in het kader van dit strafrechtelijk onderzoek getuigenverhoren plaats bij de rechter-commissaris. De uitkomsten van deze verhoren zijn voor het OM aanleiding om de vervolging van drie verdachten niet door te zetten. Naar de mening van het OM is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor hun betrokkenheid bij strafbare feiten. De zeven overige personen moeten zich volgend jaar voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden.

Huiskamergesprekken

De zeven personen die definitief vervolgd worden, zijn allemaal op een of andere wijze betrokken geweest bij zogeheten huiskamergesprekken. Dit waren bijeenkomsten waar mensen samen kwamen om te spreken over een zelfgekozen levenseinde. Het praten over zelfdoding of het geven van algemene informatie is toegestaan. Uit het strafrechtelijk onderzoek is de verdenking ontstaan dat het niet bij algemene informatieverstrekking is gebleven. Volgens het OM maakten de verdachten het met elkaar mogelijk dat rondom deze bijeenkomsten ook het ‘Middel X’ werd verstrekt. De verdachten droegen hier ieder op hun eigen manier aan bij. 

Criminele organisatie

Deze georganiseerde werkwijze levert de verdenking op van deelname aan een criminele organisatie. Dit is strafbaar gesteld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

Twee van de zeven verdachten worden ook ervan verdacht het middel Middel X daadwerkelijk te hebben verstrekt. Het OM is van plan hen niet alleen te vervolgen voor artikel 140 Wetboek van Strafrecht, maar ook voor het behulpzaam zijn bij zelfdoding en/of het verschaffen van een middel daartoe.

Alle personen die nu vervolgd worden, hadden een link met de Coöperatie Laatste Wil (CLW), via huiskamerbijeenkomsten of anderszins. De CLW - als rechtspersoon – zal niet vervolgd worden. Als in dit onderzoek gesproken wordt over een ‘criminele organisatie’, dan wordt hiermee het criminele samenwerkingsverband van de zeven personen bedoeld, en niet de CLW.

De zeven verdachten en hun raadslieden zijn door het OM geïnformeerd over de definitieve vervolgingsbeslissing.

Hulp

Denk je aan zelfmoord? Maak je je zorgen om iemand uit je naaste omgeving? Praat erover. Open, anoniem en vertrouwelijk. 113 Zelfmoordpreventie (www.113.nl) staat dag en nacht klaar voor mensen met zelfmoordgedachten en naasten.