Internationaal gerenommeerde interieur designer krijgt taakstraf en 250.000 euro boete voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 57-jarige Nederlandse interieur designer uit Huizen en aan zijn interieurbedrijf. Het bedrijf moet een boete van 150.000 euro betalen en de man krijgt een boete van 100.000 euro en een taakstraf van 140 uur. Volgens het OM heeft hij zich met zijn bedrijf schuldig gemaakt aan witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door, voornamelijk indirect, van criminelen grote contante geldbedragen aan te nemen en valse facturen voor hen op te stellen.

Start van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op een specifiek deel van de bedrijfsvoering van de interieur designer. Het bedrijf bediende naast reguliere klanten ook klanten die zich volgens het OM begeven in het criminele circuit. Uit een ander strafrechtelijk onderzoek kwam de interieur designer naar voren in berichtenverkeer tussen twee verdachten waarin werd gesproken over de inrichting van een woning in Marokko. Naar aanleiding van dit berichtenverkeer is de FIOD een onderzoek gestart om te achterhalen in hoeverre dit een vaste handelswijze was en of hij daarvoor strafrechtelijk verantwoording zou moeten afleggen. 

Bedrijf op Malta

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de interieur designer, naast reguliere klanten, ook een significant aantal criminele klanten bediende en voor hen woningen in onder andere Marokko en Dubai inrichtte. Een groot deel van de (internationale) klanten werd bediend via de Maltese vestiging van het interieurbedrijf. Klanten werden niet volledig dan wel niet onder hun (volledige) personalia in de bedrijfsadministratie geregistreerd of opgenomen en konden via een dependance van de interieurdesigner in Marokko contant betalen. De contante betalingen werden daarna overgeboekt naar het Maltese bedrijf via niet direct bij de klant betrokken buitenlandse partijen, zogenaamde unrelated third parties, uit onder andere Hong Kong, Dubai, Engeland en België. Naar het oordeel van het OM maakte de interieur designer en zijn bedrijf zich zo schuldig aan het schuldwitwassen van in totaal 3.416.052 euro voor diverse klanten. Bij schuldwitwassen verricht iemand (niet altijd met opzet) witwashandelingen terwijl diegene redelijkerwijs kan vermoeden dat het geld uit misdrijf afkomstig is, en probeert daarbij niet om dit te voorkomen. Gelet op de wijze van betalen en de (chat)gesprekken met klanten waarin meermaals de wens voor geanonimiseerde administratie werd besproken, kan aangenomen worden dat de interieur designer had moeten vermoeden dat de namens die klanten ontvangen gelden van misdrijf afkomstig waren en had hij klantenonderzoek moeten doen.

Inval door de FIOD

Tijdens een doorzoeking op 17 mei 2021 werd een contant geldbedrag van 35.000 euro bij de interieur designer aangetroffen en in beslag genomen. De interieur designer verklaarde dit bedrag van één van de (volgens het OM criminele) klanten contant ontvangen te hebben, waardoor sprake is van witwassen van dit contante geldbedrag. Bovendien had de interieur designer een melding van een ongebruikelijke transactie van dit bedrag moeten doen. Aangezien hij dat niet heeft gedaan, is er ook sprake van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Buitengerechtelijke afdoening

Het OM legt de 57-jarige man uit Huizen en zijn bedrijf een strafbeschikking in de vorm van boetes en een taakstraf op, waarmee de zaak zonder tussenkomst van de rechtbank sneller afgerond kan worden. Als de zaak op zitting behandeld zou worden, zou dat mede door uitgebreid (buitenlands) onderzoek, onderzoekswensen van de verdediging en zittingscapaciteit pas over enkele jaren plaatsvinden. Ook is niet gebleken dat het handelen de man en zijn bedrijf uiteindelijk wezenlijk financieel voordeel heeft opgeleverd: diverse facturen zijn niet voldaan. Met een buitengerechtelijke afdoening, wordt een vergelijkbaar (financieel) effect behaald als mogelijk jaren later ter terechtzitting. De man moet een boete betalen van 100.000 euro en een taakstraf van 140 uur uitvoeren. Het bedrijf krijgt een boete van 150.000 euro. Daarnaast doet hij afstand van het contante geldbedrag van 35.000 euro. “Ook heeft hij stukken overgelegd waaruit de (voorgenomen) liquidatie van de vennootschap op Malta blijkt en heeft hij zijn interne compliance en klantscreening op orde gebracht. Bovendien heeft de 57-jarige interieur stylist met deze strafbeschikking een aantekening op zijn strafblad”, aldus de officier van justitie.