OM neemt vervolgingsbeslissingen in omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland te vervolgen. Het gaat om een 59-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze.

Hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan belastingfraude, gepleegd door zijn rechtspersoon. Ook wordt hij verdacht van het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Zijn rechtspersoon wordt, vanwege de belastingfraude, eveneens vervolgd.

Doorzoeking
Het OM publiceerde op 13 september 2022 een persbericht waarin gewag werd gemaakt van dit onderzoek. Op die dag vonden doorzoekingen plaats van diverse woningen en (bedrijfs)locaties in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Daarbij werden belastende informatie en een groot geldbedrag in beslag genomen.

Strafbeschikkingen en sepots
De hoofdverdachte is in de ogen van het OM niet de enige die strafbaar heeft gehandeld. In dit onderzoek zal aan vier verdachten een strafbeschikking worden aangeboden vanwege valsheid in geschrift in diverse vormen. Een strafbeschikking is een sanctie die door het OM zelf kan worden opgelegd. Daarvoor is gekozen omdat de rol van deze verdachten, zeker ten opzichte van de hoofdverdachte, aanzienlijk kleiner is.

Het onderzoek tegen een 57-jarige man uit de gemeente Bernheze is nog niet geheel afgerond. Wel is duidelijk dat hij zal worden gedagvaard. De man wordt in elk geval vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Mogelijk zal hij ook worden vervolgd voor witwassen; het onderzoek daarnaar loopt nog.

In dit fraude-onderzoek wordt, om diverse redenen, de zaak tegen diverse andere als verdachte aangemerkte personen geseponeerd. Het OM zal zowel hen als de verdachten die een strafbeschikking wordt aangeboden over deze beslissingen binnen een week per brief op de hoogte stellen.

Noordelijke Fraudekamer
De eerste zitting in de zaak tegen de twee gedagvaarde mannen is een voorbereidende (regie)zitting, die op 16 september 2024 plaatsvindt voor de noordelijke fraudekamer van de rechtbank in Noord-Nederland.