Richtlijn voor strafvordering brandstichting (2022R007)

Publicatiegegevens

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2022R007
Datum inwerkingtreding: 1 december 2022
Publicatie in Stcrt: 2022, 32289
Vervallen:  Richtlijn voor strafvordering brandstichting (2015R043)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen: art. 157 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van opzettelijke met name vandalistische brandstichting met gemeen gevaar voor goederen/personen en kent een verzwaarde recidiveregeling. Ook het teweegbrengen van een ontploffing valt hieronder. De richtlijn ziet niet op brandstichtingen waarbij (ernstige) gewonden of doden zijn gevallen of (poging) doodslag/moord door brandstichting.

Basiscasus/delict

Brandstichting of teweegbrengen van een ontploffing met gemeen gevaar voor goederen/personen

Gevaar voor goederen/gebouwen:

First offender

1 x recidive

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor goederen (andere containers, fietsen, auto’s)

Geen schade: Eis TS 60 uur of GS 1 mnd

GS 3 mnd

Wel schade: Eis TS 120 - 180 uur of GS 2 - 3 mnd

GS 3 - 4 mnd

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor kleine opstallen (schuurtje)

Geen schade: GS 4 - 6 mnd

GS 8 - 10 mnd

Wel schade: GS 6 - 8 mnd

GS 12 - 15 mnd

Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor gebouwen (kantoren/scholen) of woningen (niet personen)

Geen schade: GS 8 – 12 mnd

GS 18 - 24 mnd

Schade gering: GS 10 - 14 mnd

GS 24 - 36 mnd

Schade groot: GS 20 - 30 mnd

Brandstichting auto (auto afgebrand) met gevaar auto’s e.d. in nabijheid tijdens jaarwisseling/evenement

Geen schade: GS 4 mnd

GS 10 - 12 mnd

Wel schade: GS 6 - 8 mnd

GS 15 - 18 mnd

Brandstichting auto met gevaar gebouwen/woningen tijdens jaarwisseling/evenement

Geen schade: GS 10 - 18 mnd

GS 24 - 30 mnd

Schade beperkt: GS 12 - 16 mnd

Schade groot: GS 24 - 30 mnd

GS 30 - 36 mnd

Brandstichting in politiecel van papier/kleding, enkel gevaar voor schade aan deur/vloer

Geen schade: GS 2 - 4 mnd

GS 6 - 10 mnd

Wel schade: GS 3 - 5 mnd

GS 8 – 12 mnd

Gevaar voor personen (en goederen):

First offender

1 x recidive

Brandstichting met gevaar voor personen in gebouwen/woningen

Geen schade en geen letsel: GS 24 - 30 mnd

Wel schade of licht letsel: GS 3 - 4 jaar

GS 3 - 5 jaar*

GS 3½ - 6 jaar*

Bijzonderheden:

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed.

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden.

Strafverzwarend onder andere:

Evenement (+ 75%, bij brandstichting auto’s al verdisconteerd in de tabel) of voetbal gerelateerd (+50%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Kwetsbare slachtoffers

Ontruiming nodig

Forse schade

* Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer)

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.