Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (2019R011)

Categorie
 • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R011
Datum inwerkingtreding 1 mei 2019
Publicatie in Staatscourant 2019, 21932
Vervallen Richtlijn Opiumwet, harddrugs (2018R012)
Relevante beleidsregels Aanwijzing Opiumwet (2015A003)
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

art. 2, 10 en 10a Opiumwet (OW)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op enkele verboden handelingen met betrekking tot harddrugs.

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram. Voor GHB geldt 5 ml als gemiddelde consumptie-eenheid.

Er zijn vijf basisdelicten met uitgangspunten geformuleerd. Bij enkele delicten geldt een verzwaarde recidiveregeling. Inbeslaggenomen drugs worden onttrokken aan het verkeer.

Bij het komen tot een OM-afdoening of formuleren van een eis ter terechtzitting, dient voor ogen te worden gehouden dat aan een overtreding van de Opiumwet in nagenoeg alle gevallen een financieel motief ten grondslag ligt. De enige algemene uitzondering daarop betreft het bezit van een geringe hoeveelheid harddrugs voor eigen gebruik. In zaken die zich daarvoor lenen en waarin dat passend wordt geacht, dient gezien het winstbejag expliciet te worden overwogen om de hieronder genoemde strafmodaliteiten taakstraf (TS) en gevangenisstraf (GS) (al dan niet gedeeltelijk) om te zetten in de strafmodaliteit geldboete. Deze overweging geldt zowel voor de OM-afdoening als voor de eis ter terechtzitting, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – in zaken waarin in de voorfase reeds conservatoir geldboete- of ontnemingsbeslag is gelegd.

Als uitgangspunt voor de omzetting TS/GS naar GB geldt dat twee (2) uren taakstraf worden gewaardeerd op € 50 geldboete en dat een (1) dag gevangenisstraf wordt gewaardeerd op € 50 geldboete. Voorts dient, gelet op het financiële motief bij deze strafbare feiten, bij de OM-afdoening dan wel ter terechtzitting gedacht te worden aan (het vorderen van) de verbeurdverklaring van daarvoor vatbare voorwerpen die werden gebruikt bij het plegen van het feit (denk onder meer aan: dealtelefoons, voertuigen van waaruit wordt gehandeld of waarin drugs zijn vervoerd).

Basiscasus/delict

PLEGEN OF MEDEPLEGEN VAN AANWEZIG HEBBEN T/M 5 GRAM/10 PILLEN/EENHEDEN.

Gewicht/aantal

First offender

1x recidive*

meermalen recidive*

0,5 gram / 1 pil /

1 eenheid GHB (5 ml)

Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik

Afstand + onttrekking aan het verkeer

Afstand + onttrekking aan het verkeer

Afstand +

onttrekking aan het verkeer

> 0,5 t/m 1 gram / 2 p/e

GB € 375

5j

2j

GB € 550

Idem of TS 44 uur

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

> 1 t/m 1,5 gram / 3 p/e

GB € 425

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

> 1,5 t/m 2 gram / 4 p/e

GB € 450

5j

2j

GB € 650

Idem of TS 50 uur

Eis TS 70 uur of

GS 5 wkn ov

> 2 t/m 2,5 gram / 5 p/e

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

> 2,5 t/m 3 gram / 6 p/e

GB € 550

5j

2j

GB € 800

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

> 3 t/m 3,5 gram / 7 p/e

GB € 600

5j

2j

GB € 900

Idem of TS 70 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

> 3,5 t/m 4 gram / 8 p/e

GB € 650

5j

2j

GB € 950

Idem of TS 70 uur

Eis TS 90 uur of

GS 6 wkn ov

> 4 t/m 4,5 gram / 9 p/e

GB € 700

5j

2j

GB € 1000

Idem of TS 80 uur

Eis TS 90 uur of

GS 6 wkn ov

> 4,5 t/m 5 gram / 10 p/e

GB € 750

5j

2j

GB € 1100

Idem of TS 80 uur

Eis TS 90 uur of

GS 6 wkn ov

Bezit tot 5 gram met dealerindicatie

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 4 mnd ov

Bijzonderheden

Voor bezit van meer dan 5 gram zie delict handel

* Let op het taakstrafverbod van art. 22b Wetboek van strafrecht (Sr)

p/e = pillen/eenheden

Basiscasus/delict

PLEGEN OF MEDEPLEGEN VAN HANDEL/VERVOER ETC. VAN HARDDRUGS VOOR HOEVEELHEDEN TOT 100 KG. DE TABEL IS TEVENS VAN TOEPASSING OP AANWEZIG HEBBEN VANAF 5 GRAM (IVM DEALERINDICATIE) EN WANNEER ZOWEL BEZIT ALS DEALEN IS TELASTEGELEGD.

Gewicht/aantal

first offender

1x recidive*

meermalen recidive

t/m 1 gram / 2 p/e

Eis TS 80 uur

5j

2j

Eis TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 10 wkn ov

> 1 t/m 2 gram /

3-4 p/e

Eis TS 90 uur

5j

2j

Eis TS 130 uur

Idem of GS 9 wkn

GS 3 mnd ov

> 2 t/m 3,5 gram /

5-7 p/e

Eis TS 100 uur

5j

2j

Eis TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

GS 4 mnd ov

> 3,5 t/m 5 gram /

8-10 p/e

Eis TS 110 uur

5j

2j

Eis TS 160 uur

Idem of GS 11 wkn

GS 8 mnd ov

> 5 t/m 15 gram/

11 t/m 30 p/e

Eis TS 120 uur

5j

2j

Eis TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 12 mnd ov

15 t/m 50 gram /

31 t/m 100 p/e

GS 2 mnd

5j

2j

GS 14 wkn

GS 16 wkn

GS 15 mnd ov

50 t/m 200 gram /

101 t/m 400 p/e

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 5 mnd

GS 24 mnd ov

200 t/m 500 gram /

401 t/m 1000 p/e

GS 5 mnd

5j

2j

GS 7 mnd

GS 8 mnd

GS 26 mnd ov

500 t/m 1000 gram /

1001 t/m 2000 p/e

GS 7 mnd

5j

2j

GS 10 mnd

GS 11 mnd

GS 28 mnd ov

1000 t/m 1500 gram /

2001 t/m 3000 p/e

GS 9 mnd

5j

2j

GS 13 mnd

GS 14 mnd

GS 30 mnd ov

1500 t/m 2000 gram /

3001 t/m 4000 p/e

GS 12 mnd

5j

2j

GS 18 mnd

GS 19 mnd

GS 32 mnd ov

2000 t/m 3000 gram /

4001 t/m 6000 p/e

GS 14 mnd

5j

2j

GS 21 mnd

GS 22 mnd

GS 34 mnd ov

3000 t/m 4000 gram /

6001 t/m 8000 p/e

GS 17 mnd

5j

2j

GS 25 mnd

GS 26 mnd

GS 36 mnd ov

4000 t/m 5000 gram /

8001 t/m 10.000 p/e

GS 20 mnd

5j

2j

GS 30 mnd

GS 31 mnd

GS 38 mnd ov

5000 t/m 6000 gram /

10.001 t/m 12.000 p/e

GS 23 mnd

5j

2j

GS 34 mnd

GS 35 mnd

GS 40 mnd ov

6000 t/m 7000 gram /

12.001 t/m14.000 p/e

GS 26 mnd

5j

2j

GS 39 mnd

GS 40 mnd

GS 45 mnd ov

7000 t/m 8000 gram /

14.001 t/m 16.000 p/e

GS 29 mnd

5j

2j

GS 43 mnd

GS 44 mnd

GS 4 jr en 2 mnd ov

8000 t/m 9000 gram /

16001 t/m 18000 p/e

GS 32 mnd

5j

2j

GS 48 mnd

GS 49 mnd

GS 4 jr en 8 mnd ov

9000 tot 10.000 gram/

18001 tot 20000 p/e

GS 35 mnd

5j

2j

GS 4 jr en 4 mnd

GS 4 jr en 6 mnd

GS 5 jr

10 tot 20 kg

GS 3 jaar

maatwerk

Maatwerk**

20 – 50 kg

GS 3,5 jaar

maatwerk

Maatwerk**

50 – 100 kg

GS 4 jaar

maatwerk

Maatwerk**

Bijzonderheden

Een transactie of strafbeschikking is bij dit delict niet mogelijk.

De strafeis zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, verbeurdverklaring of een geldboete ter hoogte van het waardebeslag.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Voor hoeveelheden vanaf 100 kg zie de opmerking in de tabel invoer /uitvoer harddrugs vanaf 100kg.

** Bij meermalen recidive én georganiseerd verband/beroepscriminelen wordt de maximale gevangenisstraf gevorderd.

* let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

p/e = pillen/eenheden

Basiscasus/delict

HANDEL IN DE ZIN VAN DEALEN GEDURENDE EEN PERIODE OP STRAAT OF VANUIT DEALPANDEN*.

Dealperiode

first offender

1x recidive

meermalen recidive

1 of 2 deals

Zie tabel handel in hoeveelheden

idem

idem

1 dag dealen

GS 3 wkn

5j

2j

GS 1 mnd

GS 2 mnd

GS 3 mnd ov

1 week dealen

GS 5 wkn

5j

2j

GS 3 mnd

GS 4 mnd

GS 6 mnd ov

2 weken dealen

GS 2 mnd

5j

2j

GS 5 mnd

GS 6 mnd

GS 9 mnd ov

3 weken

GS 3 mnd

5j

2j

GS 7 mnd

GS 8 mnd

GS 12 mnd ov

1 maand

GS 4 mnd

5j

2j

GS 9 mnd

GS 10 mnd

GS 15 mnd ov

1 – 3 maanden

GS 6 mnd

5j

2j

GS 11 mnd

GS 12 mnd

GS 18 mnd ov

3-6 maanden

GS 8 mnd

5j

2j

GS 13 mnd

GS 14 mnd

GS 24 mnd ov

6-12 maanden

GS 12 mnd

5j

2j

GS 20 mnd

GS 24 mnd

GS > 24 mnd ov

> 12 maanden

maatwerk

maatwerk

maatwerk

Bijzonderheden

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming, verbeurdverklaring of een geldboete ter hoogte van het waardebeslag. De eis kan mede afhangen van frequentie van dealen.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband/medeplegen  ( )

*Verstoring openbare orde en ernstige overlast ( ) is al deels verdisconteerd in uitgangspunt.

Basiscasus/delict

(MEDE)PLEGEN VAN INVOER OF UITVOER VAN HARDDRUGS DOOR FIRST OFFENDER TOT 100 KG.

gewicht/aantal

p/e = pillen/eenheden

First offender

1x recidive

0,5 gram /1 pil /1 eenheid GHB (5 ml)

(Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, zie Aanwijzing Opiumwet)

Afstand + onttrekking

aan het verkeer

Afstand + onttrekking

aan het verkeer

0,5 – 10 gram / 2 – 20 p/e

GS 3 wkn

GS 1 mnd

10 – 50 gram / 20 – 100 p/e

GS 5 wkn

GS 7 wkn

50 – 100 gram / 100 - 200 p/e

GS 7 wkn

GS 2 mnd

100 – 150 gram / 200 - 300 p/e

GS 10 wkn

GS 15 wkn

150 – 200 gram / 300 - 400 p/e

GS 12 wkn

GS 4 mnd

200 - 500 gram / 400 - 1000 p/e

GS 6 mnd

GS 9 mnd

500 - 1000 gram / 1000 - 2000 p/e

GS 8 mnd

GS 12 mnd

1000 - 1500 gram / 2000 - 3000 p/e

GS 12 mnd

GS 18 mnd

1500 - 2000 gram / 3000 - 4000 p/e

GS 24 mnd

GS 36 mnd

2000 - 3000 gram / 4000 - 6000 p/e

GS 30 mnd

GS 45 mnd

3000 - 4000 gram / 6000 - 8000 p/e

GS 36 mnd

GS 4 jaar en 6 mnd

4000 - 5000 gram / 8000 - 10.000 p/e

GS 38 mnd

GS 4 jaar en 9 mnd

5000 - 6000 gram /10.000 - 12.000 p/e

GS 40 mnd

GS 5 jaar

6000 - 7000 gram /12.000 - 14.000 p/e

GS 42 mnd

GS 5 jaar en 3 mnd

7000 - 8000 gram /14.000 - 16.000 p/e

GS 44 mnd

GS 5 jaar en 6 mnd

8000 - 9000 gram /16.000 - 18.000 p/e

GS 46 mnd

GS 5 jaar en 9 mnd

9000 - 10.000 gram /18.000 - 20.000 p/e

GS 48 mnd

GS 6 jaar

10 - 20 kg

GS 4 jaar en 6 mnd

Koerier max 4 jaar

GS 6 jaar en 3 mnd

Koerier max 4 jaar

20 – 50 kg

GS 5 jaar

Koerier max 4 jaar

GS 7 jaar en 6 mnd

Koerier max 4 jaar

50 – 100 kg

GS 6 jaar

Koerier max 4 jaar en 6 mnd

GS 9 jaar

Koerier max 4 jaar en 6 mnd

Bijzonderheden

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming, verbeurdverklaring of een geldboete ter hoogte van het waardebeslag.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband (maatwerk)

Bij meermalen recidive én georganiseerd verband/beroepscriminelen wordt -bij grote hoeveelheden- de maximale gevangenisstraf gevorderd.

Cumulatie van feiten (indicaties: frequenties, duur periode, opbrengsten en/of hoeveelheden)

Rol verdachte

Als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

Als niet-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

Strafverminderend onder andere:

Rol verdachte

Persoonlijke omstandigheden (afhankelijk van de persoon(lijke omstandigheden) en of een aangevraagd

reclasseringsrapport daartoe aanleiding geeft kan tot 4 jaar een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk worden

geëist).

Wettelijk:

Poging (minus 1/3)

Voorbereiding/bevordering handel, productie of in/uitvoer (max 6 jaar, art 10a OW)

Medeplichtigheid (minus 1/3)

Basiscasus/delict

(MEDE)PLEGEN INVOER OF UITVOER VAN HARDDRUGS VANAF 100 KG.

Gewicht

Simpele uitvoerder/ uithaler/koerier*

Logistiek / contactpersoon /

(belangrijke) uitvoerder*

Leider / organisator / financier*

100 – 250 kg

GS max. 5 jaar

GS 7 jaar

GS 9 jaar

250 – 500 kg

GS max. 5 jaar en 6 maanden

GS 7 jaar en 6 maanden

GS 9 jaar en 6 maanden

500 – 1000 kg

GS max. 6 jaar

GS 8 jaar

GS 10 jaar

1000 – 2000 kg

GS max. 6 jaar en 6 maanden

GS 8 jaar en 6 maanden

GS 10 jaar en 6 maanden

> 2000 kg

GS > 7 jaar

GS > 9 jaar

GS > 11 jaar

Bijzonderheden

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming, verbeurdverklaring of een geldboete ter hoogte van het waardebeslag.

Strafverzwarend onder andere:

Verdachte misbruikt zijn werk of bedrijf om invoer mogelijk te maken. Denk aan een havenmedewerker of eigenaar van een fruit of transportbedrijf dat betrokken is bij de invoer.

Recidive . (Wanneer verdachte eerder al o.g.v. de Opiumwet tot een gevangenisstraf is veroordeeld en binnen vijf jaar weer voor de Opiumwet in de fout gaat, gaat de maximumstraf met 1/3 omhoog. Zie art. 43a jo. 43b Sr.)

Bij meermalen recidive én georganiseerd verband/beroepscriminelen wordt -bij grote hoeveelheden- de maximale gevangenisstraf gevorderd.

Strafverminderend onder andere:

Verdachte is in meer of mindere mate gedwongen de feiten te plegen (afhankelijkheidssituatie) of heeft snel openheid van zaken gegeven.

Wanneer niet de in- of uitvoer, maar slechts het vervoer, de handel, productie of het voorhanden hebben bewezen kan worden dient lager geëist te worden aangezien die artikelen een (aanzienlijk) lagere maximumstraf kennen. Er kan tot op zekere hoogte wel aansluiting gezocht worden bij deze richtlijn, mede doordat de schakel tot de invoer of uitvoer niet ver weg kan zijn bij hoeveelheden vanaf 100 kilo.

Wettelijk:

Poging (minus 1/3)

Voorbereiding/bevordering handel, productie of in/uitvoer (max 6 jaar, art 10a OW)

Medeplichtigheid (minus 1/3)

* Kenmerken verschillende rollen verdachten

Uitvoerder:

 • Is uithaler / uitpakker / chauffeur / koerier
 • Heeft weinig/geen kennis van het grotere geheel
 • Vormt maar één schakel in de hele lijn van in- of uitvoer
 • Vaak betrokken bij maar één of enkele (in ieder geval weinig) criminele activiteit(en) en/of transport(en)

Logistieke man / contactpersoon / belangrijke uitvoerder:

 • Heeft een belangrijkere rol en meer kennis over de drugslijn / transport dan de ‘gewone/simpele uitvoerder’
 • Is vaak uitvoerder bij verschillende transporten
 • Heeft contact met meerdere (simpele) uitvoerders of stuurt deze aan / regelt opslagplaatsen
 • Staat in (direct) contact met de organisatoren
 • vormt aanspreekpunt voor afnemers of is de schakel tussen eigenaren van het transport en afnemers / fungeert als belangenbehartiger
 • Vaak gedurende een langere periode betrokken bij de criminele activiteiten

Leider / organisator / financier:

 • Kan gezien worden als de hoofdverantwoordelijke van een invoer
 • Heeft de feitelijke leiding, stuurt alles aan
 • Heeft in het transport geïnvesteerd
 • Staat bovenaan in de keten / organisatie
 • Heeft het plan bedacht en is in staat transporten (zelfstandig) te (laten) organiseren
 • Vaak al (zeer) lang betrokken bij de criminele activiteiten

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.