Verhuld geldspoor brengt FIOD bij vermoedelijke computerhacker

De FIOD heeft afgelopen maandag een 31-jarige man uit Tilburg aangehouden voor belastingfraude, identiteitsfraude, witwassen en computervredebreuk in de periode van 2009 tot en met heden. Zijn vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij het witwassen. De FIOD kwam de man op het spoor omdat hij zogenoemde verhullende constructies kocht bij een 42-jarige financieel dienstverlener uit Arnhem. De 31-jarige man is door de rechtbank in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Het vermoeden is dat de verdachte de verdiensten van (criminele) activiteiten buiten het zicht van de autoriteiten zou hebben gehouden. Dat deed hij door het te verhullen met een ingewikkelde structuur van BV’s, Holdings, Trusts en Limiteds in - onder meer  belastingparadijzen. Hij zou ook rechtspersonen op naam hebben laten zetten van mensen van wie hij over een kopie van het paspoort beschikte. De winst van zijn Nederlands bedrijf zou zijn afgeroomd met valse facturen van zijn buitenlandse vennootschappen. Hij betaalde hierdoor te weinig vennootschaps- en inkomstenbelasting.

De verdachte verdient zijn geld met onder andere de verkoop van codes, waarmee mensen games kunnen spelen. Hij zou zich ook bezig houden met sturen van spammails.  Daarnaast is er een vermoeden van computervredebreuk.

Het gaat vermoedelijk om tenminste 3.000.000 euro dat de verdachte buiten het zicht van de autoriteiten heeft gestald. De FIOD heeft behalve beslag op de computer en administratie, ook  beslag gelegd op de woning en een Audi, omdat misdaad niet mag lonen.


Belastingfraude en witwassen ondermijnt

Door jarenlang geen belasting te betalen over inkomen en vermogen in het buitenland wordt de samenleving als geheel financieel benadeeld. Anderen moeten hiervoor opdraaien. Fraude kan het belastingsysteem ondermijnen. Daarnaast is de herkomst van de gelden die worden aangehouden op rekeningen in het buitenland vaak moeilijk te controleren. De kans is dat de gelden uit misdaad verkregen zijn. Het moet voorkomen worden dat crimineel verdiende gelden in de bovenwereld terecht komen en kunnen worden gebruikt alsof ze legaal verkregen zijn. Het witwassen van crimineel verkregen gelden is strafbaar en werkt corrumperend.
De 42-jarige financieel dienstverlener was vorige week gedagvaard om op zitting te verschijnen. Die zaak is door de rechtbank aangehouden en er zal een nieuwe zittingsdatum gepland worden na de zomer.


Buitenlands vermogen melden bij Belastingdienst

De opsporingsdiensten, het OM en de Belastingdienst willen verhullende constructies in het buitenland integraal aanpakken. Alle belastingplichtigen moeten hun vermogen correct aangeven bij de Belastingdienst, zodat de dienst kan heffen op basis van het vermogen dat mensen bezitten.

De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden, door gegevens die via tipgevers en groepsverzoeken worden verkregen, slimme gegevenskoppeling en ander soort onderzoek zoals het onderzoek naar bestedingen met buitenlandse creditcards en belastingplichtigen die inkeren en zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maken dat de kans steeds groter is dat zwartspaarders tegen de lamp lopen.
De afgelopen jaren hebben veel mensen vrijwillig hun buitenlands vermogen gemeld.  Ieder die zijn buitenlands vermogen niet opgeeft kan onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden.