Geweld tegen personen met een publieke taak

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van openbaar vervoerbedrijven, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie.

Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Om dit geweld zoveel mogelijk terug te dringen is in 2007 het programma Veilige Publieke Taak (VPT) gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak betreft de zogenaamde 'Eenduidige Landelijke Afspraken' (ELA) tussen politie en OM, die als doel hebben op eenduidige, effectieve en snelle wijze geweld en agressie tegen ambtenaren met een publieke taak aan te pakken. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Bij ernstige vormen van geweld zal het OM in beginsel dagvaarden. Politie en OM geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van VPT-zaken, wordt de schade zoveel mogelijk op de dader verhaald en worden slachtoffers en werkgevers optimaal geïnformeerd over hun positie en mogelijkheden.”