Hogere strafeisen

Het OM hanteert een 200% hogere strafeis in geval van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en andere functionarissen die werkzaam zijn in het publieke domein.

Het OM kiest juist hier voor effectieve en betekenisvolle interventies. Interventies die de dader confronteren met de gevolgen van zijn daad en bijdragen aan gedragsverandering. Denk hierbij aan (eventueel combinaties van) gerichte werkstraffen, leerstraffen als bijzonder voorwaarde, gedragsaanwijzingen en het maken van excuses aan het slachtoffer. Het uitgangspunt is dat in die gevallen de sanctie in de richtlijn met 200% wordt verhoogd als signaal dat dit soort crimineel gedrag niet wordt getolereerd.