Strafvorderingsrichtlijnen

Richtlijnen voor strafvordering zijn aanwijzingen (in de zin van artikel 130, lid 6 Wet RO) inzake de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid. Ook voor strafvorderingsrichtlijnen geldt dat ze algemeen gelden en toegepast moeten worden, dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen en dat ze worden gepubliceerd in de Staatscourant en op deze site.

Voor meer informatie over richtlijnen wordt verwezen naar de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003).

Overzicht Strafvorderingsrichtlijnen