Geen strafrechtelijke vervolging politieambtenaren na geweldshandelingen Jelgershuis

Het OM is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond het overlijden van een patiënt in GGZ instelling Jelgershuis in Leeuwarden op 31 juli 2019. Het OM heeft op basis van het einddossier van de Rijksrecherche besloten niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van de betrokken politieambtenaren.

Onderzoek

Het onderzoek van de Rijksrecherche heeft onder andere bestaan uit het horen van de politieagenten die waren betrokken bij het incident in het Jelgershuis. Het NFI heeft toxicologisch onderzoek en een sectie verricht. Hieruit is geen doodsoorzaak naar voren gekomen. Van alle bevindingen heeft de Rijksrecherche een einddossier opgesteld en ingestuurd naar het OM. Na bestudering van het dossier is de officier van oordeel dat er geen causaal verband bestaat tussen de toegepaste geweldshandelingen door de politieambtenaren en het overlijden van de patiënt. De toegepaste geweldshandelingen waren gezien het verwarde gedrag en het verzet van de man naar het oordeel van de officier gerechtvaardigd en er kan in die zin dan ook niet worden gesproken van strafrechtelijk verwijtbaar handelen van de politieambtenaren.

Achtergrond

Op 31 juli 2019 ontving de politie een melding van een vechtpartij tussen een medewerker en een patiënt in GGZ Instelling Jelgershuis in Leeuwarden. Tijdens het aanrijden ontvingen de politieambtenaren de melding dat de brandweer ging opschalen in verband met een binnenbrand bij het Jelgershuis. De patiënt bevond zich in een kamer waar de brand was gesticht en wilde de kamer niet verlaten. Hij kwam daarbij in een worsteling met medewerkers van de GGZ die hem uit de kamer probeerde te krijgen. De man verzette zich hevig. De ter plaatse gekomen politieambtenaren namen vervolgens de poging om de man onder controle te krijgen over en konden uiteindelijk de patiënt uit de kamer halen en naar een andere ruimte brengen. Daarbij moesten de politieambtenaren enige geweldshandelingen toepassen. De man werd kort daarna onwel. Direct werd gestart met reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis.