Officieren voor de klas

Van 20 t/m 26 november 2017 wordt voor de 5e keer de week tegen kindermishandeling georganiseerd. Het thema dit jaar is Verbind voor het Kind: partijen moeten de krachten  bundelen, kennis en ervaring met elkaar delen en van elkaar leren.

Kindermishandeling leidt tot enorme schade aan kind en maatschappij. Het OM draagt vanuit zijn rol, waar mogelijk, bij aan de veiligheid van kinderen binnen het gezin. Dat doen we op basis van de aanwijzing strafvordering kindermishandeling, waarin veel voorkomende delicten beschreven staan. Helaas zijn er nog veel meer vormen van kindermishandeling en blijft maatwerk dus geboden.

Om kindermishandeling goed aan te kunnen pakken, moeten we tijdig op de hoogte zijn van een mogelijk strafbaar feit, waarbij een kind slachtoffer of betrokkene is. Daarom is het belangrijk dat we nauw samenwerken met andere instanties, die informatie en expertise leveren. Alleen dan kunnen we zinvol optreden, omdat we weten wat nodig is voor acute of structurele veiligheid. Officier van justitie Diana Roggen vertelt wat het parket Noord-Nederland tijdens deze week gaat doen.

Zo gaat een officier in Noord-Nederland in een havo/vwo klas vertellen over kindermishandelingszaken en hoe het OM zulke zaken aanpakt.