Onderzoek naar foto's en video's

Uitgesproken op de zitting van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Den Haag op 8 juni 2020.

Naast de forensische bevindingen, telecomgegevens en getuigenverklaringen was het onderzoek ook gericht op het verzamelen van relevante foto’s en video’s. Daarbij is gezocht naar beelden die informatie gaven over omstandigheden in de lucht en op de grond. Zo is gericht gekeken naar foto’s en video’s van 17 juli 2014 van het luchtruim waar MH17 is neergeschoten. Dat heeft geen beelden opgeleverd van MH17 of andere vliegtuigen, maar wel van rook- en condenssporen in de lucht. Daarnaast is gezocht naar opnamen die informatie konden geven over de omstandigheden op de grond in Oekraïne en de Russische Federatie over een ruimere periode. Dit heeft een groot aantal foto’s en video’s opgeleverd van verschillende onderwerpen, zoals van de wrakstukken van MH17, van Buk-systemen en heel specifiek een Buk-systeem dat op 17 en 18 juli vervoerd werd in Oost-Oekraïne, van een verbrand landbouwveld en van  interviews van verdachten en andere DPR-strijders.

Dit beeldmateriaal is op verschillende manieren verkregen. Een groot deel ervan is veilig gesteld van internet. Die beelden waren door verschillende personen gepubliceerd, zoals journalisten en lokale bewoners. Hoe dit onderzoek naar digitale bronnen is verlopen, lichten we hierna nog toe. Andere foto’s en video’s zijn op andere wijze verzameld. Deze zijn bijvoorbeeld rechtstreeks toegestuurd aan het JIT, naar aanleiding van getuigenoproepen, of ze zijn tijdens verhoren door getuigen verstrekt. 

Hierna, bij de bespreking van het onderzoek naar verschillende scenario’s, zullen wij hier enkele voorbeelden van geven. Dan zullen wij beschrijven wanneer en op welke wijze die betreffende foto of video in het onderzoek is verkregen en hoe deze vervolgens is gevalideerd. Aan de hand van die voorbeelden kan inzicht worden gegeven in de wijze en het verloop van het onderzoek.