De impact van overvalcriminaliteit is enorm. Om het aantal overvallen te verminderen, werken bedrijfsleven, gemeenten, burgers, politie, OM en reclasseringsorganisaties samen.

Overvallen

De impact van overvalcriminaliteit is enorm. Of het nu gaat om een overval op een winkelier, straatroof of een roofoverval bij mensen thuis, het effect op het slachtoffer is groot. Vaak zet de overval iemands leven emotioneel voor langere tijd op z’n kop. Daarnaast is vaak sprake van lichamelijk letsel, omdat de daders de slachtoffers (soms zeer ernstig) mishandelen of verwonden. Elke overval is er daarom één teveel. Om het aantal overvallen te verminderen, werken bedrijfsleven, gemeenten, burgers, politie, OM en reclasseringsorganisaties samen. Door goede preventiemaatregelen probeert men het aantal overvallen omlaag te brengen. Als toch een overval wordt gepleegd, grijpen politie, OM en de andere strafrechtelijke ketenpartners in om de overvaller op te sporen en te laten berechten, en recht te doen aan het slachtoffer.

Aanpak

Om overvalcriminaliteit effectief te bestrijden, is het in de eerste plaats nodig goed zicht te hebben op de problematiek. Wie zijn de daders, maar ook: wie zijn de potentiële daders? Waar bevinden de (potentiële) daders zich? Op welke manier gaan ze te werk? Wat zijn de risicofactoren, zowel bij daders als slachtoffers? Is er een bepaald patroon zichtbaar? Goede informatie speelt een cruciale rol bij het terugdringen van overvallen en het oplossen ervan. Het OM en de politie investeren nu sinds een aantal jaren in regionale criminaliteitsbeeldanalyses. Met gemeenten en reclasseringsorganisaties (en bij minderjarige verdachten ook de Raad voor de Kinderbescherming) wordt geïnvesteerd in een persoonsgerichte benadering.

High Impact Crime

Overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld zijn voor de betrokken burgers bijzonder ingrijpend. Dat geldt nog sterker voor zedenzaken, ontvoering, moord en doodslag. Dergelijke delicten leiden vaak tot grote maatschappelijke onrust. Deze delicten heten daarom ‘High Impact Crime’. Criminaliteit die trending topic is. Criminaliteit waarvan burgers niet meer goed slapen.