OM vervolgt verhuurbemiddelaar die mogelijk huisvesting voor criminelen faciliteerde

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige man uit Rotterdam, een verhuurbemiddelaar, die verdacht wordt van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. Zijn medewerker, een 23-jarige man uit Rotterdam, wordt hetzelfde verweten. Hij kreeg een strafeis van 5 maanden gevangenisstraf, grotendeels voorwaardelijk, te horen. Beide mannen worden ervan verdacht dat zij criminelen onderdak hebben geboden door hen een woning te bieden waar ze anoniem konden wonen. De woning(en) werden met crimineel geld betaald.

Op het spoor door verdachte transacties

Tijdens een grootschalige actie in november 2020 hielden de politie en de FIOD de verdachte en zijn medewerker aan. De aanleiding voor deze grootschalige actie was een melding van de bank bij de Financial Intelligence Unit (FIU). In de melding stond dat het bedrijf van de verhuurbemiddelaar – dat zich bezighield met het beheren, huren en verhuren van voornamelijk woningen – regelmatig aanzienlijke contante stortingen deed. In meerdere van de in totaal 18 gecontroleerde panden die door de verhuurbemiddelaar verhuurd waren, zijn ernstige strafbare feiten geconstateerd. Er zijn onder meer vuurwapens en messen, 42 kilo cocaïne, 140.000 euro contant geld en een PGP (pretty good privacy) telefoon aangetroffen. Zo’n PGP telefoon wordt gebruikt voor versleutelde communicatie tussen criminelen onderling. Ook werd een pand gebruikt voor illegale prostitutie.

Honderdduizenden euro’s witgewassen

De Rotterdammer en zijn medewerker zouden in de periode vanaf 2017 tot en met 2020 voor honderdduizenden euro’s aan contante gelden hebben witgewassen. Van de ‘anonieme’ huurders werden namelijk veelvuldig contante huurbetalingen aangenomen die door de verdachten weer in het economische verkeer werden gebracht. Bovendien werd aan het ‘anonieme’ verblijf van de huurders actief meegewerkt door het opmaken van valse stukken, het doen van valse inschrijvingen bij de gemeente of door die valse inschrijvingen zelf te doen. Tevens verschaften zij tegen betaling een postadres aan personen die dit vermoedelijk voor frauduleuze doeleinden gebruikten.

Anonieme verblijfplaats voor criminelen

De officier van justitie: “Voor criminelen is het belangrijk om onder de radar te blijven. De verdachten wisten dat zij ondermijnende criminaliteit faciliteerden of hadden dat op z’n minst moeten weten. Ze hebben daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Ook hebben zij daarmee omwonenden in gevaar gebracht. Het komt namelijk geregeld voor dat er ongelukken gebeuren in en rondom panden waar wapens worden opgeslagen of drugs worden geproduceerd.” Het OM vindt daarom een gevangenisstraf van 8 maanden, grotendeels voorwaardelijk, een werkstraf van 180 uren en een geldboete van 10.000 euro op zijn plaats voor de verhuurbemiddelaar. Voor de medewerker eiste het OM een gevangenisstraf van 5 maanden, grotendeels voorwaardelijk, een werkstraf van 140 uur en een geldboete van € 2.500,-. Beide strafeisen zijn onderdeel van de gemaakte procesafspraken tussen het OM en de verdediging van de verdachten. Door het maken van procesafspraken beogen beide partijen de behandeling van deze strafzaak zo efficiënt mogelijk te maken. Deze procesafspraken zijn voorgelegd aan de rechtbank. Als de rechtbank instemt met deze afspraken, dan draagt dat sterk bij aan de efficiënte afhandeling van deze zaak. De duur van de inhoudelijke behandeling is dan aanzienlijk ingekort en er zal geen hoger beroep volgen.

NB de Rechtbank heeft na de zitting gelijk vonnis gewezen en conform de strafeisen uitspraak gedaan.

Crimineel pandgebruik aangepakt

Overheidspartners in de regio Rotterdam zien vaker dat verhuurbemiddelaars of andere tussenpersonen meewerken aan contante betalingen en schijnconstructies om criminelen te helpen. Daarom werken organisaties zoals het OM, gemeenten, de Belastingdienst, de FIOD, de politie en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) nauw samen om crimineel pandgebruik aan te pakken en te voorkomen. Overheidspartners hopen met deze aanpak dat crimineel gebruik van panden minder aantrekkelijk wordt en de betrokken panden voortaan worden gebruikt door goedwillende mensen. Om verhurende pandeigenaren uit te leggen hoe zij goed en veilig kunnen verhuren, heeft de gemeente Rotterdam brieven gestuurd naar de betrokken pandeigenaren. Daarbij is Meld Misdaad Anoniem een bewustwordingscampagne gestart.