OM: Civiel verbod Caloh Wagoh moet geweld van de motorclub stoppen

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft vandaag de civiele rechter in Midden-Nederland in de bunker in Amsterdam Osdorp verzocht de outlaw motorcycle club Caloh Wagoh in Nederland te verbieden en de vereniging met zijn chapters te ontbinden. “Een civiel verbod is noodzakelijk om een einde te maken aan de stortvloed aan gewelddadigheden door Caloh Wagoh en zijn leden.”

Cultuur van wetteloosheid

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) behoort Caloh Wagoh (CW) tot de zogenoemde 1% motorcycle clubs, waarvan bekend is dat die veelal handelen in strijd met de openbare orde. Ter onderbouwing van de pleitnota heeft het OM bij het verzoekschrift een veelomvattend dossier ingediend bij de rechtbank met talrijke voorbeelden van (misdadige) activiteiten van CW en zijn leden. Er is sprake van een stortvloed aan forse incidenten in het korte bestaan van de club, die niet op zichzelf staan: liquidaties en pogingen daartoe,  afpersingen, drugshandel afdreigingen, mishandelingen, vuurwapengeweld en meer. 

CW cultiveert volgens het OM een gewelddadig imago, dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie. De club pleegt structureel criminaliteit en faciliteert deze. Deze ‘outlaw’-mentaliteit leidt ertoe dat de leden zich als groep boven de wet verheven voelen, hetwelk tot uiting komt op intimiderende en vaak gewelddadige wijze in onze samenleving tegen alle geldende overheidsregels in. De officieren van justitie benadrukten dat in hun pleitnota op zitting vandaag: “CW cultiveert een cultuur van wetteloosheid, waarbij het plegen van zware criminaliteit - waaronder geweld, drugsmisdrijven, wapenmisdrijven en afpersing - wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en beloond." Het plegen van ernstig geweld voor of namens de club levert een badge op, de ‘casket 1% patch’. Deze verleent een hoge(re) status en stimuleert het plegen van geweld.

Er is sprake van extreme loyaliteit van de leden aan de club. Niet in het minst vanwege het harde sanctiebeleid. Ook is er een zwijgplicht voor leden en steun voor leden die gedetineerd zijn, omdat zij uit naam van de club geweld hebben gepleegd.  Wie de zwijgplicht verbreekt en/of meewerkt met de overheid, in het bijzonder met politie en justitie, weet dat verstoting uit de club volgt en dat dit met grof geweld gepaard zal gaan. Daarbij moet worden gevreesd voor de eigen veiligheid en de veiligheid van naasten.

Bestuur

Caloh Wagoh, het bestuur, leden en chapters presenteren zich aan de buitenwereld als één club, met één leiding. Er is sinds de oprichting in juli 2016 een strakke hiërarchische structuur. De chapters zijn onzelfstandige onderdelen van CW zonder rechtspersoonlijkheid. Met een verbod op CW komt ook aan het voortbestaan van de chapters een einde.

De werkzaamheid van Caloh Wagoh is, in de visie van het OM, in elk opzicht maatschappij-ontwrichtend, gewelddadig, ondermijnend en illegaal. Deze werkzaamheid wordt geïnitieerd door het bestuur en opgevolgd door de ondersteunende eenheden en de chapters met hun leden. Volgens het OM valt op dat het bij de verdachte en betrokken Caloh Wagoh-leden bij liquidaties en beschietingen bijna uitsluitend gaat om bestuursleden, de zogenoemde Junta Nacional, de National Guard en de kaderbesturen van chapters. Meerdere van deze National Guards, samen met leden van de Junta Nacional, zijn verdachten in de verschillende deelonderzoeken naar (pogingen tot) liquidaties en beschietingen in onderzoek Eris. (Dat loopt thans bij de rechtbank in Den Haag).

Het OM ziet dat leden van de club zowel als opdrachtgevers als in de rol van uitvoerders betrokken zijn bij ernstige gewelddadigheden die zich veelal afspelen in de openbare ruimte. De veiligheid van onschuldige burgers wordt daarmee regelmatig in gevaar gebracht. Zo was het in de zomer van 2017 in Doorn het kantje boord, toen een huis van een willekeurig gezin werd beschoten en een kogel een gat boorde op hoofdhoogte in een stoel. 

Krachtig overheidsingrijpen

Dat de club de samenleving angst aanjaagt en die ook exploiteert, werkt ontwrichtend. Echter, wat al de incidenten rond CW volgens het OM extra bedreigend en indringend maakt, is het acute gevaar dat ervan uitgaat voor iedereen die zich in de openbare ruimte bevindt. Het is wachten op het eerste geval waarin een toevallige passant, die niets met motorclubs te maken heeft, hiervan het slachtoffer wordt. 

Er zijn diverse videoclips en foto’s van CW in omloop waarin wordt gekoketteerd met een snoeihard, nietsontziend, onaantastbaar imago. Bijzonder heftig vindt het OM dat het geen loze kreten of dreigementen zijn, maar gewelddadigheden die door de motorclub ook ten uitvoer worden gebracht. De vormen van zware criminaliteit die het betreft liegen er niet om. De teller staat, ter illustratie, inmiddels op veertien schietincidenten waaronder twaalf (pogingen tot) liquidaties en twee beschietingen in de openbare ruimte (de eerder genoemde incidenten in Doorn en de beschieting van het Panoramagebouw met een antitankwapen) waar één of meerdere CW-leden bij betrokken zijn.

Het OM is van mening dat krachtig overheidsingrijpen tegen CW noodzakelijk is ter bescherming van onze maatschappij. Een verbod is ook nodig omdat zo namens de rechtsstaat een spijkerharde grenslijn wordt getrokken voor wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. 

Een civiel verbod is een belangrijke stap, maar op zichzelf staand niet toereikend. Ook bestuurlijk en strafrechtelijk ingrijpen blijft nodig. Het OM werkt nauw samen met diverse ketenpartners in de aanpak van outlaw motorcycle gangs, zoals CW. 

Mocht de club na verboden verklaring door de rechter, overgaan tot voortzetting onder een andere naam, dan is dat een strafbaar feit dat zal worden vervolgd. Voortzetting van een verboden organisatie is strafbaar.

Beschikking

Wanneer de beschikking van de rechtbank zal worden gegeven is nog niet bepaald.

Overige verboden verklaarde OMG’s

Recentelijk zijn reeds de volgende (motor)clubs verboden verklaard omdat hun werkzaamheid in strijd is met de openbare orde: Bandidos Holland, Catervarius Brotherhood3, Satudarah MC4, No Surrender en Hells Angels. De zaak tegen de Hells Angels is inmiddels in hoger beroep behandeld. De beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak wordt verwacht op dinsdag 15 december 2020. In verband met de verwachte ‘harde lockdown’ (corona) wordt de beschikking aangaande No Surrender van hetzelfde hof met een dag vervroegd naar eveneens 15 december.  

Ook na een civiel verbod zal nog steeds strafrechtelijk en bestuurlijk moeten worden opgetreden. Er is de overheid alles aan gelegen de overlast veroorzakende, ontwrichtende misdadige activiteiten van criminele motorclubs tegen te gaan en uit te bannen.