Reactie OM op verzoek opheffing/schorsing voorlopige hechtenis Dino S. in Passage

Het verzoek dat de advocaten van Dino S. hebben gedaan tot opheffing dan wel schorsing van zijn voorlopige hechtenis, moet worden afgewezen. Het OM is van oordeel dat de ernstige bezwaren nog steeds bestaan en dat de gronden voor de voorlopige hechtenis nog onverkort aanwezig zijn. Dat hebben de advocaten-generaal in het liquidatieproces Passage betoogd, in reactie op dat verzoek. Dino S. is een van de verdachten in het proces.

Het standpunt van de beide advocaten-generaal is een tussentijds standpunt. Een definitief standpunt volgt begin juli, nadat de beide kroongetuigen in het proces alsmede Dino S. nogmaals zullen zijn verhoord.

Het hof heeft de gevangenneming van S. in het kader van Passage op 29 juni 2015 bevolen, op vordering van het Openbaar Ministerie. In de periode daarvoor zat hij vast voor een andere, van Passage losstaande zaak. Passage is de overkoepelende naam voor een reeks onderzoeken naar onder meer liquidaties; in het proces staan meerdere verdachten terecht. Dino S. wordt onder meer verdacht van het uitlokken van moord.

De advocaten van S. hebben het verzoek tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis op 27 mei jl. gedaan. Een eerder verzoek daartoe, in december 2015, is door het hof afgewezen.

In het jongste verzoek zijn de raadslieden van S. onder meer uitvoerig ingegaan op de betrouwbaarheid van de verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Grote delen van dat betoog zijn reeds meegewogen door het hof bij de toewijzing van het bevel gevangenneming in juni 2015. Daarmee komt dat betoog in de visie van het OM neer op een herhaling van zetten. Sinds juni 2015 zijn er geen nieuwe verklaringen van Ros bijgekomen. Hetzelfde geldt voor de andere kroongetuige, Peter la Serpe.

De advocaten-generaal hebben gevorderd dat het hof een opdracht verstrekt aan een onafhankelijk deskundige een overzicht op te maken van alle verkeersgegevens van de door kroongetuige Ros gebruikte gsm’s. De advocaten van S. menen dat de door de politie opgestelde analyse van telecomcontacten van Ros niet voldoet. Op hun beurt hebben de advocaten-generaal aangevoerd dat er bezwaren kleven aan dit overzicht. Het OM meent dat deze situatie het procesverloop niet ten goede komt en dat die daarom moet worden doorbroken.