OM: verklaringen kroongetuige Peter la S. in liquidatieproces Passage zijn betrouwbaar

De advocaten-generaal (OM) hebben op de eerste dag van het requisitoir in het liquidatieproces Passage betoogd dat de afgelegde verklaringen van de eerste kroongetuige Peter la S. betrouwbaar zijn.

Kroongetuige Peter la S.

In september, oktober en november 2006 legde La S. de zogenoemde kluisverklaringen af, vijftien in totaal. De kroongetuige-overeenkomst met de Staat kwam vervolgens tot stand in maart 2007. Daarna is hij tientallen keren door de Rechter-Commissaris gehoord. Ook is hij tientallen dagen op de zitting als getuige gehoord, in eerste aanleg en in hoger beroep.

La S. heeft op het OM een stevige indruk gemaakt. Dit komt vooral voort uit het feit dat hij zelfs na al die jaren van verhoren nog “uit de bron” kon verklaren over wat hij had waargenomen. Hij heeft keer op keer zeer gedetailleerde verklaringen afgelegd en alle vragen van de procespartijen beantwoord. Zijn verklaringen zijn consistent, niet onverklaarbaar tegenstrijdig en ze worden onderbouwd door de bevindingen van het onderzoek.

Alles overziend zijn de verklaringen van La S. betrouwbaar, aldus het OM. Zijn verklaringen hebben in de visie van het OM in belangrijke mate bijgedragen aan de waarheidsvinding.

Rechtbank

De rechtbank heeft de verklaringen van La S. uitgesloten van het bewijs in de zaak tegen Dino S. omdat de rechtbank vond dat sprake was van een onherstelbaar vormverzuim. Dit verzuim had betrekking op de verklaringen van La S. over Willem H. die aanvankelijk geen onderdeel uitmaakten van het Passagedossier. In hoger beroep zijn de advocaten-generaal van mening dat door het alsnog aan het dossier toevoegen van deze verklaringen en het beantwoorden van vragen door La S. op dit punt, dit vormverzuim is hersteld. Daarmee is er geen reden voor uitsluiting van de verklaringen voor het bewijs, aldus het OM.

Betrouwbaarheid Fred R.

Dinsdag 8 november komt de betrouwbaarheid van de verklaringen van de andere kroongetuige Fred R. aan bod in het requisitoir.

Passage

In de kern gaat het in Passage om zeven moorden/liquidaties in de Amsterdamse onderwereld tussen 1993 en 2006 (vijf in 1993, één in 2005 en één in 2006). Daarnaast gaat het om voorbereidingen voor/pogingen tot moord, in diezelfde periode.

Passage is voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit. Het heeft een enorme omvang en een zeldzaam gebruik van twee kroongetuigen. De opsporing in liquidatiezaken kan niet zonder het instrument van de kroongetuige. Zonder dat instrument zullen sommige zaken niet worden opgehelderd, komen die zaken niet eens aan het licht of ontspringen sommige criminelen de dans.