OM: overeenkomst met kroongetuige Fred R. solide

“Als er over deals met criminelen wordt gesproken, wordt vaak het beeld geschetst van kleine-vis/grote-vis. Met de kleine vis vang je een grote vis. Fred R. is geen kleine vis. Maar de personen over wie hij heeft verklaard zijn grotere vissen. Zijn positie in het milieu hoefde geen beletsel te zijn voor het sluiten van de overeenkomst.”

Dat stelden de advocaten-generaal (OM) op de derde dag van het requisitoir in het liquidatieproces Passage. Zij hebben betoogd dat de overeenkomst met kroongetuige Fred R. voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Aan R. zijn geen ongeoorloofde toezeggingen gedaan. De toegezegde vermindering van 50% op de voorgenomen strafeis van 30 jaar is gerechtvaardigd. Er is over deze strafeis en de mate van toegezegde vermindering niet onderhandeld met R. Het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam - in de hoger beroepsfase - vormt in de visie van het OM geen beletsel. De wet verbiedt dat niet. Eventuele afspraken die gemaakt zijn in het kader van getuigenbescherming maken geen deel uit van de strafzaak. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat het OM R. onder het mom van getuigenbescherming iets heeft toegezegd dat eigenlijk een plek had moeten krijgen in de overeenkomst in de strafzaak, zo stelden de advocaten-generaal.

R. is uitgebreid ondervraagd ter zitting. Alle procespartijen hebben hem op diverse zittingsdagen vragen kunnen stellen over zijn kluisverklaringen en hem kunnen confronteren met wat uit getuigenverklaringen en uit het opsporingsonderzoek naar voren was gekomen.

Dinsdag 7 november jl. stelden de advocaten-generaal al dat de afgelegde verklaringen van R. betrouwbaar zijn. R. heeft op het OM een solide indruk gemaakt. Dit komt mede voort uit het feit dat hij tijdens zijn verhoren als getuige op de zitting, in de visie van het OM, goed reageerde op vragen en spontaan kon antwoorden, zonder lang na te hoeven denken. Zijn verklaringen zijn consistent, niet onverklaarbaar tegenstrijdig en ze worden onderbouwd door de bevindingen van het onderzoek. Ook vindt het OM dat R. authentiek heeft verklaard. Waar de verklaringen van R. nieuwe informatie opleverde, bleek die verifieerbaar juist te zijn.

Het OM is dan ook van mening dat de overeenkomst met R. mocht en deugt. Het OM vindt dat R. zich aan zijn deel van de overeenkomst heeft gehouden. Hij heeft betrouwbare verklaringen afgelegd over de feiten waarop zijn verklaringsplicht zag.

Passage

In de kern gaat het in Passage om zeven moorden/liquidaties in de Amsterdamse onderwereld tussen 1993 en 2006 (vijf in 1993, één in 2005 en één in 2006). Daarnaast gaat het om voorbereidingen voor/pogingen tot moord, in diezelfde periode.

Passage is voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit. Het heeft een enorme omvang en een zeldzaam gebruik van twee kroongetuigen. De opsporing in liquidatiezaken kan niet zonder het instrument van de kroongetuige. Zonder dat instrument zullen sommige zaken niet worden opgehelderd, komen die zaken niet eens aan het licht of ontspringen sommige criminelen de dans.