OM zet nieuwe flexflitsers in

Te hard rijden is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Het risico op een verkeersongeval moet omlaag en daarvoor moet het aantal bestuurders dat zich aan de snelheidslimiet houdt omhoog. Handhaving is één van de middelen om dit doel te bereiken. Vanaf dinsdag 8 november zet het OM de nieuwe flexflitser in, waarmee straks op meer dan 150 locaties in heel Nederland 24/7 gehandhaafd kan worden op de maximumsnelheid.
 

We hebben allemaal wel eens haast. De kinderen moeten opgehaald worden, je hebt een afspraak bij de dokter of een sollicitatiegesprek. Als je te laat dreigt te komen, is het iets dieper intrappen van je gaspedaal heel verleidelijk. Maar de snelheidslimiet van een weg is er niet voor niks. Zeker op wegen met kruisingen en oversteekplaatsen is te hard rijden een groot risico.


Ernstige gevolgen

Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op ongevallen en hoe groter de kans op een ernstige afloop bij ongevallen. Dat geldt nog in grotere mate als het gaat om een botsing tussen gemotoriseerde voertuigen en kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en (brom)fietsers. Verkeersofficier Achilles Damen ziet dat ook regelmatig in zijn werk: ‘Bestuurders die even te hard rijden, en dan een voetganger of fietser aanrijden met ernstige gevolgen. Het zijn vreselijke zaken, die niemand gewild heeft en makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Zelfs kleine overtredingen kunnen grote gevolgen hebben.’

Succesvolle pilots

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is het terugdringen van te hard rijden dan ook één van de prioriteiten. Het doel is: significant minder verkeersslachtoffers door snelheid in 2030. Het terugdringen van risico’s in het verkeer staat hierbij centraal. Handhaving is één van de middelen die hiervoor ingezet kan worden. Naast de vaste flitsers en de mobiele radar, die de politie voor korte tijd in kan zetten, heeft het OM succesvolle pilots gedaan met een verplaatsbare flitspaal: de flexflitser. Vanaf 8 november wordt de flexflitser ingezet door heel Nederland.  
 

Flexflitser: flexibel en duurzaam

De flexflitser handhaaft 24 uur per dag op de maximumsnelheid. De flexflitser is een flexibele vorm van snelheidshandhaving: de flitser staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek en wordt daarna verplaatst. Zo kan op veel verschillende locaties gehandhaafd worden, en worden bestuurders bewuster van hun snelheid en rijgedrag. Later wordt de flexflitser weer op dezelfde plek teruggeplaatst, zodat bestuurders geprikkeld worden om duurzaam hun rijgedrag aan te passen. De flexflitser kan ook goed ingezet worden bij wegwerkzaamheden, waar tijdelijk een aangepaste maximumsnelheid geldt. De flitser kan twee maanden lang werken op de accu’s in de base-unit, er is dus geen stroomvoorziening nodig.   


Dinsdag 8 november Hoorn

De eerste flexflitser wordt dinsdagochtend 8 november geplaatst aan de Provincialeweg in Hoorn. De Provincialeweg is een drukke weg door Hoorn waar vaak te hard gereden wordt. In de bocht (net na de locatie van de flexflitser) hebben zich de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen voorgedaan, doordat voertuigen met een te hoge snelheid de bocht in gaan. Met de flexflitser verwachten OM, gemeente en politie dat meer bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden en de verkeersveiligheid verbetert.


50 flexflitsers

Na Hoorn volgen die week nog twee locaties: 9 november Bergen op Zoom en 14 november Amsterdam. De week erna krijgen Venlo en Soest een flexflitser. In 2022 worden in totaal twintig flexflitsers ingezet, in 2023 volgen er nog dertig. Hiermee wil het OM voorlopig op 150 verschillende locaties handhaven op de snelheidslimiet. De locaties worden geselecteerd op basis van overtredingscijfers, risico’s zoals kruisend verkeer, en het aantal ongevallen.