Contact vestiging Amsterdam

Algemeen adres

IJdok 163
1013 MM Amsterdam

Postbus 21 
1000 AA Amsterdam

Tel: 088 - 699 26 00
Fax: 088 - 699 01 14

Opvragen dossierstukken of arrest

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof, via administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding: 

tel 088 - 699 26 41
fax 088 - 699 01 11

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 26 43
fax 088 - 699 01 10

Heeft u vragen als u de uitspraak na de zitting heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:
tel 088 - 699 26 36
fax 088 - 699 01 13

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 26 80
fax 088 - 699 02 29

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages: 
ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Ressortsparket Amsterdam

IJdok 163 1013 MM Amsterdam