Contact vestiging Amsterdam

Algemeen adres

IJdok 163
1013 MM Amsterdam

Postbus 21 
1000 AA Amsterdam

Tel: 088 - 699 26 00
Fax: 088 - 699 01 14

Opvragen dossierstukken of arrest

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof, via administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding: 

tel 088 - 699 26 41
fax 088 - 699 01 11

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 26 43
fax 088 - 699 01 10

Heeft u vragen als u de uitspraak na de zitting heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:
tel 088 - 699 26 36
fax 088 - 699 01 13

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 26 80
fax 088 - 699 02 29

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages: 
ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen bij de vestiging van het Ressortsparketdie het betreft t.a.v. de Wob-coördinator (o.v.v. WOB-verzoek):

Ressortsparket, vestiging Amsterdam: Postbus 21, 1000 AA AMSTERDAM

Ressortsparket, vestiging ’s Hertogenbosch: Postbus 70582, 5201 CZ 
’s-HERTOGENBOSCH

Ressortsparket, vestiging Den Haag: Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG

Ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden: Postbus 30200, 6803 AE ARNHEM

Kaart

Ressortsparket Amsterdam

IJdok 163 1013 MM Amsterdam