Contact vestiging Arnhem-Leeuwarden

Bezoekadres:

Eusebiusbinnensingel 28 
6811 BX Arnhem

Postadres

Postbus 30200 
6803 AE Arnhem

Tel: 088 - 699 2600 (Dit is het telefoonnummer van het Ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden.

Het Ressortsparket behandelt strafzaken in hoger beroep.

Het telefoonnummer van het Arrondissementsparket Oost-Nederland is: 088 - 699 1900)

Fax: 088 - 699 0200

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding:

tel 088 - 699 2671
fax 088 - 699 0200

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 2673
fax 088 - 699 0204

Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van de uitspraak dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:

tel 088 - 699 2672
fax 088 - 699 0202

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 2680
fax 088 - 699 0229

Heeft u vragen met betrekking tot CV v.i. (Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling) dan kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling:

tel 088 - 699 2681
fax 088 - 699 0220

Heeft u vragen met betrekking tot EBPZ (Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken) dan kunt u contact opnemen met het volgende nummer:

tel 088 - 699 2686

Heeft u vragen voor de ‘weekdienst AG' dan kunt u contact opnemen met het volgende nummer:

tel 088 - 699 2679

Opvragen van dossier of arrest

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof,

tel. 088-361 1124 (locatie Arnhem)

of tel. 088-361 1130 (locatie Leeuwarden).

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages:

E-mail: ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl.

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De elektronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen bij de vestiging van het Ressortsparket die het betreft t.a.v. de Wob-coördinator (o.v.v. WOB-verzoek):

Ressortsparket, vestiging Amsterdam: Postbus 21, 1000 AA AMSTERDAM

Ressortsparket, vestiging ’s Hertogenbosch: Postbus 70582, 5201 CZ  ’s-HERTOGENBOSCH

Ressortsparket, vestiging Den Haag: Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG

Ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden: Postbus 30200, 6803 AE ARNHEM

Kaart

Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden

Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem