Contact vestiging Arnhem-Leeuwarden

Bezoekadres:

Eusebiusbinnensingel 28 
6811 BX Arnhem

Postadres

Postbus 30200 
6803 AE Arnhem

Tel: 088 - 699 2600 (Dit is het telefoonnummer van het Ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden.

Het Ressortsparket behandelt strafzaken in hoger beroep.

Het telefoonnummer van het Arrondissementsparket Oost-Nederland is: 088 - 699 1900)

Fax: 088 - 699 0200

Heeft u vragen over een zittingsdatum, zittingstijdstip dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Voorportaal / Zittingsvoorbereiding:

tel 088 - 699 2671
fax 088 - 699 0200

Heeft u vragen over preventievenzaken of appel gevangenhoudingdan kunt u contact opnemen met de afdeling Raadkamer:

tel 088 - 699 2673
fax 088 - 699 0204

Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van de uitspraak dan kunt u contact opnemen met de afdeling Executie:

tel 088 - 699 2672
fax 088 - 699 0202

Heeft u vragen over de slachtoffers dan kunt u contact opnemen met het slachtofferloket:

tel 088 - 699 2680
fax 088 - 699 0229

Heeft u vragen met betrekking tot CV v.i. (Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling) dan kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling:

tel 088 - 699 2681
fax 088 - 699 0220

Heeft u vragen met betrekking tot EBPZ (Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken) dan kunt u contact opnemen met het volgende nummer:

tel 088 - 699 2686

Heeft u vragen voor de ‘weekdienst AG' dan kunt u contact opnemen met het volgende nummer:

tel 088 - 699 2679

Opvragen van dossier of arrest

Voor het opvragen van dossierstukken of een arrest kunt u contact opnemen met de strafgriffie van het gerechtshof,

tel. 088-361 1124 (locatie Arnhem)

of tel. 088-361 1130 (locatie Leeuwarden).

Contact over stages:

Voor algemene vragen over stages:

E-mail: ressortsparketp&o-adviseurs@om.nl.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden

Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem